Bydelsparken – taler Venstre sandt?

Der er stor polemik om Dragør Kommunes forsøg på at opføre veje, boliger og en aktivitetspark klos op ad naboerne på Engvej.

Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti vil sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Fra politisk side påstås det, at interessenterne/køberne ikke er blevet inviteret af Dragør Kommune til at byde ind med deres projektforslag til bebyggelse af Engvejsarealet.

Interessenterne har dermed inviteret sig selv. 

Usandheder eller ej?

Borgmester Eik Dahl Bidstrups højrehånd Kim Dupont (V) udtaler:

“De (red. interessenterne) spurgte selv om de måtte komme og fremlægge deres ideer. Det blev så samlet på et møde, hvor de hver fik ganske kort tid. Vi lyttede og det var det! (…) De havde spurgt om de måtte komme og forelægge deres ideer! Det fik de lov til, men det var i høj grad en selvinvitation! (…) Det ene selskab var Aab, hvor et kb medlem arbejder, det andet var SeniorBo, hvis lokalafdeling har fulgt debatten, det tredje var Lind og Risør, som nok også følger Dragør tæt, efter Vierdiget. Den slags ting rygtes nok hurtigt i branchen (…) Ovenstående er blot fakta” (Kim Dupont, KB-medlem for Venstre, DragørNyheder, 22. september 2020).

Ifølge Kim Dupont er der tale om en “selvinvitation” fra interessenternes side.

Interessenterne har altså egenhændigt opsnuset muligheden for at købe hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Invitationer til interessenterne.

Kim Duponts påstande hænger ikke rigtig sammen med, at Dragør Kommunes jurister har inviteret 4 interessenter til møde med kommunalbestyrelsen den 27. august 2020, hvor interessenterne hver især fremlagde deres projektforslag:

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til AAB’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes korrespondance med Boligselskabet Strandparken og Engparken’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til Lind & Risør’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til SeniorBo og Generous Development’

Hvorvidt Venstre taler sandt eller usandt – det er op til den enkelte borger at vurdere.