AOV slår pjalterne sammen med T.

Nedskæringer og sparetider. Dragør Kommune befinder sig i en miserabel situation, der skyldes manglende overblik og ringe økonomistyring. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Liste T går nu i samarbejde med det snævre flertal AOV.

Dermed er der indgået en politisk aftale om ny konstituering af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.

Kredsen bag den ny konstituering består af Liste T (T), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og det borgmesterførende parti Venstre (V).

Det Konservative Folkeparti (C) med Kenneth Gøtterup i spidsen har en anden holdning til, hvordan nedskæringerne skal håndteres end TAOV.

Dermed deltager C ikke i de videre budgetforhandlinger, med mindre noget ændrer sig mellem parterne.

Men uanset hvordan kommunalbestyrelsen vender og drejer vores indbetalte skattepenge, så skal der skæres ned og spares på kernevelfærd og nøgleområder, som er belastet i forvejen – og kommunalt ansatte kommer til at miste sine jobs.

Mens politikerne debatterer Dragørs fremtid, så kan man som borger blive godt og grundigt bekymret over, hvor dette egentlig kommer til at bære os hen.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker ikke yderligere lånoptagning og skattestigninger, men derimod et langsigtet budget for 2020-2023, der kan hænge sammen uden disse tiltag. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Lad os se på den nuværende økonomiske situation. Det forholder sig sådan, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er på blot 14.500.000 kr.

Dermed er kassebeholdningen så lav, at Indenrigsministeriet normalvis beder om en handleplan for genoprettelse. Konsekvensen kan blive, at Dragør Kommune sættes under administration af Staten.

Det er ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift.

Nogle borgere har dog forståeligt nok luftet idéen om, at det ikke er en så dårlig konsekvens endda, hvis Dragør Kommune sættes under statslig administration.

TAOV’s optagelse af lån på borgernes vegne.

Venstre har stået ved roret i knap 7 år og lovet borgerne ”solid økonomistyring” – det er desværre det stik modsatte, der gør sig gældende.

Venstre har i fællesskab med Liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti optaget et lån på 20.000.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen den 28. oktober 2019.

De 4 partier TAOV har skrevet under på, at lånet alene skal bruges til at styrke Dragør Kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter.

Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation, og lånet vil derfor være ’fastlåst’ alene til dette formål.

De 20.000.000 kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.

Dragør Kommunes administration har for nylig udsendt forslag til budgetbesparelser på intet mindre end 87 sider – hvilket med al tydelighed viser situationens alvor.

Corona-pandemien vil ligeledes resultere i en forøgelse af Dragør Kommunes økonomiske vanskeligheder.

Overblik over de nuværende spareforslag.

Mens vi venter på TAOV’s budgetforslag, som ser dagens lys i indeværende måned, kan du her danne dig et overblik over spareforslagene fra Dragør Kommunes administration, høringssvar fra borgerne og C’s budgetforslag:

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)

Klik her for at se ’Konservatives konkrete budgetforslag’ (4 sider, 18. april 2020)

Dragør Kommune har ikke råd til flere håbløse projekter.

Det er ikke muligt at opretholde normal drift af den ny svømmehal, som borgmesteren har fået bygget.

Alt imens borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) forsøger at bygge flere prestigeprojekter i Dragør Kommune – så lægger forvaltningen op til, at ældre borgere kun skal tilbydes bad 1 gang om ugen mod de tidligere 5 gange om ugen.

Der er heller ikke råd til at vedligeholde institutioner, skoler og veje i kommunen. Dette nedprioriteres, så der kan gøres plads til politikernes og forvaltningens arbejde med støjende aktivitetsanlæg, der skal placeres få meter fra nærmeste naboer.

Mange borgere undrer sig naturligvis over politikernes prioritering af nye sports- og aktivitetsanlæg – samtidig med at der skæres helt ind til benet i kernevelfærden.

Det er nøjagtig den samme og åbenbart vedvarende problematik, der resulterede i 2 demonstrationer foran Dragør Rådhus i september og oktober 2018.

Borgerne i Dragør havde fået nok af politikernes manglende ansvarsfølelse overfor skatteborgernes indbetalinger, som den dag i dag stadig forvaltes uhensigtsmæssigt.

Har borgmesteren lært noget af CWWP-sagen?

Dragør Kommunes samarbejde med den private aktør CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har dragørborgerne betalt for.

Borgmesterens storslåede projekt CWWP blev lukket ned af borgerne i begyndelsen af marts 2019 – efter 6 måneders kontinuerlig borgermodstand mod projektet. Borgerne manede til fornuft, hvilket vi alle skal være mere end almindeligt glade for i dag.

Eik Dahl Bidstrup er dog stadig i fuld sving med at skabe flere sports- og aktivitetsanlæg, inden vi når kommunalvalget i 2021 – der er øjensynlig ingen lærdom at hente fra CWWP-sagen.

De forestående besparelser i Dragør Kommune bliver dermed negligeret af borgmesteren, der investerer sin tid og kommunens ressourcer i følgende byggeprojekter:

  • Danmarks største Outdoorcenter på Kalvebodvej 250.
  • Stort vej-, parkerings-, opholds- og sportsanlæg på Kirkevej 56R.

Det skal bemærkes, at Dragør Kommunes forvaltning for nylig har udsendt et spareforslag på 87 sider.

Kassebeholdningen er så lav, at Indenrigsministeriet normalt beder om en akut handleplan for genoprettelse. Konsekvensen kan blive, at Dragør Kommune sættes under administration af Staten.

Det er ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift.

Det gør dog ikke nævneværdigt indtryk på den øverst ansvarlige i Dragør Kommune.

Borgmesterens, politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges ganske enkelt uansvarligt – når nye sports- og aktivitetsanlæg prioriteres.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T skubber de økonomiske problemer foran sig, som en økonomisk snebold, der vokser sig større og større.

Skatteborgerne betaler regningen for politikernes uansvarlighed ved kasse 1.

Dragør Svømmehal vantrives.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den nyopførte svømmehal allerede nu lider under den mangelfulde økonomistyring, der for alvor tog sin begyndelse ved budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 4. oktober 2018 – som blandt andet indeholdt en budgetpost til etableringen af CWWP i Dragør By.

En politisk studehandel omhandlende placeringen af Copenhagen White Water Park på Kirkevej 56R og nogle nye boliger på Engvej gik galt og udmøntede sig i, at Socialdemokratiet langt om længe vendte Venstre-borgmesteren ryggen og begik forligsbrud i marts 2019.

Efter 3 mislykkede forsøg på at placere CWWP, så mødte projektet sit endeligt på Kalvebodvej 250 i Kongelunden den 6. marts 2019.

Borgmesteren var meget skuffet og langede offentligt ud efter borgere og politiske kollegaer.

Borgerne blev desuden vidner til, at politikerne nærmest kappedes om at vaske hænder, da CWWP blev fulgt til kommunegrænsen.

Inden kommunalvalget lovede Venstre og borgmesteren de godtroende vælgere ”solid økonomistyring”, ”styrkede ressourcer til skolerne og institutionerne” samt ”bedre offentlig transport til alle dele af kommunen”.

Løfterne er beklageligvis ikke indfriet. Tværtimod. Og det bliver de heller ikke.

Til gengæld er ét af borgmesterens andre valgløfter blevet opfyldt, nemlig løftet om en ny ”svømmehal”.

I 2017-2019 fik borgmesteren genopført en svømmehal til den nette sum af 68.500.000 kr. – den ny svømmehal lukkes nu i flere perioder, simpelthen fordi Dragør Kommune ikke har råd til normal drift af hallen.

Her er lukketiderne for den kommunalt ejede svømmehal, som Dragør Kommune har indført for 2020 indtil videre:

Jul og nytår – 20. december 2019 til 2. januar 2020 / Fastelavn – lukket fra kl. 14.00 – 23. februar / Påske – 9. april til 13. april / Arbejdernes internationale kampdag – 1. maj / Store bededag – 8. maj / Kristi himmelfartsdag – lukket 2 dage – 21. maj til 22. maj / Pinse – 30. maj til 1. juni / Grundlovsdag – 5. juni / Sommerferie – 13. juni til 10. august / Jul og nytår – datoer afventes.

Det betyder, at Dragør Kommune holder svømmehallen lukket, og mister billetindtægter, når mange borgere har fri, og dermed potentielt ville gøre brug af svømmehallen.

Til sommer åbner Tårnby Kommune en svømmehal på Ugandavej ved siden af Vestamager Centret. Den 3000 m² store svømmehal indeholder 10 svømmebaner på 25 m, hvori der er indbygget 4 baner på 50 m i længden.

Der er ligeledes lagt op til lidt mere forlystelse, såsom en spiralformet rutsjebane og et morskabsbassin med strandbredsløsning.

Mon ikke en hel del børnefamilier fra Dragør finder vej dertil, når nu Dragør Svømmehal holdes lukket i de perioder, hvor familien har fri sammen?

Vestamager Svømmehal bliver dermed en medspiller, men desværre også en konkurrent til Dragør Svømmehal, der mister badegæster og billetindtægter til Tårnby Kommune.

Luksusfælden for Dragør Kommune.

Dragør Kommunes økonomi er som bekendt ikke på rette kurs, og det kræver, at kommunalbestyrelsen fokuserer 100% på problemerne og finder langtidsholdbare løsninger.

Det gør man ikke ved at forringe den kommunale service, optage yderligere lån og sideløbende anvende tid og ressourcer på at planlægge opførelsen af flere håbløse sports- og aktivitetsanlæg.

Det er dog ikke alle, der er enige i denne betragtning.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T har optaget et lån på 20.000.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen den 28. oktober 2019.

De 4 partier har skrevet under på, at lånet alene skal bruges til at styrke Dragør Kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter.

Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation, og lånet vil derfor være ’fastlåst’ alene til dette formål. De 20.000.000 kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.

Det bliver interessant at se, om der pludselig opstår en ”ekstraordinær situation”, så borgmesteren og de 4 partier løber fra sit løfte til borgerne.

Når man ikke har råd til at opretholde normal drift af en kommunal svømmehal, så giver det absolut ingen mening at bruge en masse tid og ressourcer på at opføre nye sports- og aktivitetsanlæg.

De støjende anlæg skal placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv. Hvor er fornuften blevet af?

Fornuft og kernevelfærd efterlyses.

Det er en svær disciplin at administrere Dragør Kommune, ingen tvivl om det, men borgerne kan med rette forvente sig et minimumsniveau i økonomistyringen.

Humlen er, at opgaven med at sikre et budget i balance, hvor man ikke bruger mere end man tjener, skal gøre sig gældende nu med tanke på kommunens dårlige økonomiske situation.

Skatteborgernes indbetalinger forventes forvaltet med højst mulig fornuft, og Dragør Kommune bør forsyne ung som gammel med tilstrækkelig kernevelfærd.

Det vi oplever nu kræver fuld fokus, handlekraft og ansvarlighed fra politisk side – ikke smøl og stræben efter skattestigninger samt forøgelse af vores eksisterende gæld.

Ind med fornuften – ud med de håbløse byggeprojekter.

Censur på Dragørs største medie.

DragørNyheder censurerer borgernes debat og ødelægger demokratiet i Dragør.

Har du fået slettet din kommentar eller opslag på DragørNyheder? Så er du ikke den eneste. Vi er mange, der har prøvet det.

Det er en offentlig hemmelighed, at det lokale medie DragørNyheder har udført censur i årevis.

DragørNyheders slogan ”Vi samler Dragør” stemmer på ingen måde overens med sandheden.

Den borgmestervenlige ejer af DragørNyheder Peter Kristensen vil ikke tolerere, at borgerne stiller spørgsmålstegn ved censuren, som han flittigt udøver i DragørNyheders debatforum på Facebook.

Påfaldende nok kan han ikke forklare grundlaget for sin censurering, selvom han gentagne gange er blevet afkrævet en forklaring af dragørborgerne.

Under CWWP-sagen har Peter Kristensen slettet utallige kommentarer og kritiske opslag fra borgerne om borgmesterens prestigeprojekt Copenhagen White Water Park.

Siden hen er censureringen eskaleret yderligere, selvom man ikke skulle tro, at det var fysisk muligt.

Borgere og medier udelukkes fra debatten om vores fælles by.

Peter Kristensen har indtil for nylig slettet alle opslag med henvisning til andre medier end DragørNyheder – for eksempel måtte borgerne ikke henvise til relevante artikler fra Amager Bladet eller Dragør Nyt, så blev opslagene slettet prompte.

Vi lever i 2020. Man kan ikke redigere i virkeligheden og nyhedsstrømmen på den måde.

For så kan vi ligeså godt mødes på Blushøj og afbrænde aviser, bøger, fjernsyn, radioer, computere, tablets og mobiltelefoner.

Coronavirussens entré i Danmark gjorde det dog svært for Peter Kristensen at opretholde sin redigering i virkeligheden – da borgerne med rette insisterede på at henvise til de folkeoplysende medier og sundhedsmyndighederne anvisninger.

Det er dog værd at bemærke, at DragørNyheder stædigt forsøgte at holde fast i de fasttømrede censurvaner.

Censureringen på det kommercielle medie DragørNyheder led dermed et mindre knæk, men den lever desværre stadig i bedste velgående – ordet er ikke frit på DragørNyheder.

De borgere i Dragør, der drister sig til at påpege den udemokratiske og fortløbende censurering, bliver truet personligt på Messenger eller blokeret af DragørNyheders ejer – vel at mærke uden forklaring herfor.

Det medfører, at de blokerede borgere ikke kan læse medborgeres opslag på DragørNyheder og udelukkes fra at deltage i en debat på lige fod med andre borgere og folkevalgte politikere.

Dermed følger Peter Kristensen i fodsporerne på borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og Kim Dupont (V), der har blokeret flere kritiske borgere i Dragør, fordi de ikke er begejstrede for at blive modsagt af borgerne.

Borgmesteren vil have endnu mere censur.

I et af DragørNyheders utallige mikrofonholderinterviews med borgmesteren fremgår det, at Eik Dahl Bidstrup meget gerne vil ’moderere’ de borgere, der ikke nødvendigvis er enige i hans politik og handlinger:

”Jeg har flere gange givet udtryk for, at jeg mener at de forskellige lokale foraer på de sociale medier, bør modereres bedre – herunder også DragørNyheder. I dag kan alle lave en ‘News kanal’ og skyde det ene hadefulde og urigtige indlæg ud efter det andet. Her er der brug for sobre medier der vægter dialog og ordentlighed. Det gælder ikke kun i forhold til de sociale medier, men også de trykte medier” (Eik Dahl Bidstrup, DragørNyheder, 12. juli 2019).

På DragørNyheder, Facebook-siden Venstre i Dragør, lokalavisen Dragør Nyt, Venstres hjemmeside og på sin egen Facebook-profil langer borgmesteren ’umodereret’ ud efter politiske kollegaer, grundejerforeninger og navngivne borgere i Dragør. Det er vi alle vidner til.

Borgmesterens opførsel er hverken sober eller ordentlig – præsten prædiker én ting, men han gør selv noget andet.

Handlemønstret er fuldstændig i tråd med borgmesterens øvrige borgerunddragende adfærd, som kun er orienteret mod en stålfast borgmestermonolog, hvor der ikke er plads til andre meninger og hermed udelukkes muligheden for dialog med borgerne.

De borgere, der har været til demonstrationer foran Dragør Rådhus, har oplevet en nedladende og borgerfjendtlig borgmester, som ikke vil lytte til andre end sig selv.

DragørNyheders ejere Peter Kristensen og Thomas Thorndahl udvider i disse dage sit kommercielle medie, der nu skal til at omfatte Dragør, Tårnby og Ørestaden – de kalder medieparaplyen for AmagerNyt.

De kritiske røster skal udfordre.

Alene det faktum at borgmesteren mener, at han skal diktere, hvordan medierne i Dragør skal ’moderere’ sig selv og tillige borgerne er en demokratisk falliterklæring af Donald Trumpske dimensioner.

Byens største medie DragørNyheder forsøger at føje borgmesteren i et og alt. Den upopulære borgmester bliver dog ikke mere populær af, at DragørNyheder blokerer for nogle kritiske borgere.

Lad det være sagt én gang for alle – censuren og blokeringerne på DragørNyheder virker ikke.

Verdenshistorien viser jo netop, at censur er roden til alskens ondt. Når en stat, et politisk parti eller et medie først er begyndt at censurere, så er det skruen uden ende.

Vi har os bekendt ytringsfrihed og demokrati i Dragør, uanset om DragørNyheders ejer og nogle få politikere bryder sig om det eller ej.

De har øjensynlig misforstået deres ansvar overfor befolkningen i Dragør samt Grundloven og Menneskerettighedskonventionen.

Borgerne er sikret retten til frit at modtage informationer og deltage i debatten om offentlige anliggender.

De kritiske røster i Dragør er her stadig, og det er nøjagtig sådan, det skal være – hvem skal ellers udfordre politikerne i vores lokale demokrati?

Vi anbefaler borgerne at søge andre græsgange end DragørNyheder, hvis man vil deltage i en fri og ucensureret debat, hvilket findes på disse Facebook-grupper:

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Dragør News – den frie debat’

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Vi der holder af Dragør’

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Vores Dragør’

Kommunalbestyrelsesmedlem vender tilbage.

Socialdemokraten Ole H. Hansen har tidligere siddet i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse i 2009-2017. Pressefoto.

Socialdemokratiets formand Allan Holst gik bort den 6. marts 2020.

Kommunalbestyrelsesmedlem Nicolaj Bertel Riber (A) overtager nu posten som gruppeformand for Socialdemokratiet i Dragør.

Her til aften er Ole H. Hansen (A) indtrådt i kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune – dermed er kommunalbestyrelsen atter fuldtallig og består af 15 medlemmer.

Ole H. Hansen skal desuden have ansvar for sine nye poster i By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Socialdemokratiet og CWWP.

Som bekendt forsøgte Socialdemokratiet i fællesskab med Venstre og Dansk Folkeparti at anbringe CWWP på 3 forskellige placeringer i Dragør. Dette foregik under massiv borgermodstand i 2018-2019.

Et skammeligt og udemokratisk kapitel i Dragørs historie, som mange politikere er brændemærket med, når borgerne skal til kommunalvalg næste år.

Borgerne lukkede CWWP ned den 6. marts 2019.

Desuagtet forsøger Dragør Kommune fortløbende at chikanere borgerne og bygge nye støjende anlæg på Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

Nøjagtig samme placeringer som CWWP. Nøjagtig samme lokalområder. Nøjagtig samme naboer.

Borgerne har lært en masse. Politikerne har intet lært.

Tiden vil vise, om Ole H. Hansen vil medvirke til Nicolaj Bertel Ribers og Lisbeth Dam Larsens forsøg på anlæggelsen af flere støjende sports- og aktivitetsanlæg tæt på naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Borgerne passer på hinandens lokalområder og hjem – man kunne ønske sig, at de folkevalgte politikere i Dragør gjorde det samme.

Klik her for at se ’Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune’

Sydvestpyntens fugle skal have fred fra i dag.

Sydvestpynten i Dragør. På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Adgangsforbuddet gælder ligeledes 50 m ud fra kysten.

I disse coronavirus-tider skal vi ikke kun passe på hinanden og holde passende afstand – vi skal også sørge for at holde afstand til ynglende fugle.

Vi skal ligeledes værne om vores fælles lokalområde, hvori politikerne Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) vil placere Danmarks største Outdoorcenter uden omtanke for naboer, natur og dyreliv.

Vi er rigtig mange, der bruger vores smukke naturområder i Dragør. Så det gælder om at tage hensyn til dyrelivet. I særdeleshed ynglende fugle.

Derfor er menneskefærdsel i fuglebeskyttelsesområdet af Kofoeds Enge syd for Kongelundsfortet lukket fra 1. april.

Her etablerer blandt andre ænder, terner og vadefugle deres reder. Forstyrres de og jages fra rederne, så dør ungerne.

Det er kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet. Se Naturstyrelsens kort nedenfor.

Besøgende er forment adgang frem til 15. juli.

Aflandshage. Der er adgangsforbud hele året. Ved Aflandshage gælder forbuddet også 50 m ud fra kysten.


Amager Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU.
 En naturplan for området sikrer, at myndigheder og lodsejere drager omsorg for områdets naturtyper samt plante- og dyrearter.

Wind- og kitesurfing er forbudt fra
 1. november til 31. marts. I en afstand af 200 m fra kysten langs Kofoeds Enge og Aflandshage er wind- og kitesurfing ydermere forbudt fra 1. april til 15. juli. Kun én zone vest for Sydvestpynten er undtaget fra dette forbud.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Der er desværre en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ænder og gæs i vildtreservatet – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til dyrelivet i Dragør.

Klik her for at se ’Naturstyrelsens kort over Amager Vildtreservat’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse om Amager Vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet’

Klik her for at se ‘Plejeplan for kystområdet på Sydamager’

Budgetbesparelser og høringssvar.

Der er økonomiske problemer på Dragør Rådhus. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Konsekvenserne af den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune rammer snart byens borgere.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Høringen er ifølge Dragør Kommune foretaget blandt borgerne generelt, blandt høringsberettigede parter og blandt kommunens medarbejdere.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)

1-årsdag for lukningen af CWWP.

Er CWWP en død sild, der mødte sit endeligt i Dragør By?

For nøjagtig 1 år siden udsendte borgergruppen et glædeligt farvel til Copenhagen White Water Park. Her er et overblik over, hvad der er sket siden da.

CWWP blev lukket ned af borgerne.

I 2018 til 2019 forsøgte Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i fællesskab med projektgruppen bag CWWP at tromle borgerne i Dragør med alle tænkelige midler.

Herunder benyttede de flittigt Venstre-trolls og CWWP-trolls på de sociale medier. De skulle tryne borgerne og præge den offentlige mening hen imod at etablere en støjende White Water World Cup Arena i Dragør for enhver pris. Dette stod på i 6 måneder.

Dårlig idé. Skidt opførsel. Forkert by.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer udviste (og udviser stadig) en hidtil uset kynisme og mangel på indsigt, der aldrig nogensinde bliver glemt af vælgerne.

Borgerne lukkede og slukkede for CWWP-projektet, og vi fulgte som lovet CWWP til kommunegrænsen.

Efter lukningen af CWWP havde de ansvarlige politikere ualmindeligt travlt med at vaske hænder og tage afstand fra fatamorgana-projektet, hvilket har været yderst underholdende at være tilskuere til.

Nu står vi tilbage med nogle politikere, som vi skal vælge til eller fra til næste år, hvor der langt om længe er kommunalvalg.

Hvad blev der egentlig af CWWP?

Jo, det er en ganske kort historie. CWWP-projektet ligner mest af alt – en livløs sild.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har siden marts 2019 sørget for, at alle CWWP’s falske adresse- og kortangivelser er blevet fjernet fra internettet.

CWWP har nu, som det reelt hele tiden har været, ingen adresse i Danmark.

De florerende falske adresseangivelser i Dragør er efter ønske fra dragørborgerne blevet fjernet fra både CWWP’s hjemmeside og CWWP’s Facebookside.

Den amerikanske it-virksomhed Google har ligeledes permanent lukket reklamen for ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’.

Vi følger som lovet CWWP nøje, så vi tidligt i processen kan advare andre om CWWP’s anløbne metoder og luftkasteller – hvis de pludselig dukker op i en anden kommune.

Borgmesteren langer ud efter alt og alle.

Grundet skuffelsen over massiv borgermodstand og lukningen af prestigeprojektet CWWP, så har borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) efterfølgende brugt en masse tid på at lange ud efter politiske kollegaer og borgere i offentligheden.

Det har ligesom CWWP-drømmen givet bagslag hver eneste gang. Borgmesterens læringskurve er dog flad som Amager. Han nægter at ændre adfærd overfor borgerne.

Eksempelvis var borgmesterens jule- og nytårshilsen i 2019 slået op på byens største medie, DragørNyheder, der har 12.000 medlemmer ud af 14.000 indbyggere i Dragør.

Her fik Eik Dahl Bidstrups jule- og nytårshilsen til borgerne i Dragør blot 11 ’likes’.

Borgerne har talt.

Men der er desværre ikke rigtig noget, der trænger ind.

Så mens Dragør Kommune køres i sænk, forsætter borgmesteren ufortrødent derudad med sine såkaldte ’visionære’ projekter.

Borgmesteren har skiftet CWWP ud med DGI.

Dragør Kommune er som bekendt i dyb økonomisk krise, og der har under og efter CWWP-sagen været en gevaldig udskiftning i lederposterne på Dragør Rådhus.

Desuagtet vil borgmesteren og Dragør Kommune nu opføre intet mindre end ”Danmarks største Outdoorcenter” i samarbejde med den private aktør DGI.

Endnu en gang er placeringen af borgmesterens prestigeprojekt 10 meter fra nærmeste naboer og klos op ad dyreliv, fredskov, EU-fuglereservat samt Natura 2000-område på Sydvestpynten i Dragør.

Læringskurven er som nævnt fuldstændig flad, og borgmesteren forsøger igen at kue naboerne og naturen. Nøjagtig samme manøvre – nøjagtig samme placering.

Eik Dahl Bidstrup er ikke ’vores’ borgmester. Han er sin ’egen’ borgmester.

Vi er vidner til en uønsket tragikomisk farce, der gentager sig i det uendelige.

Nabohjælp og sammenhold.

CWWP-sagen har åbnet borgernes øjne for, at Dragør Kommune og forvaltningen førhen har kunne gøre nøjagtig, hvad der passede dem – og det er definitivt slut nu.

Borgerne hjælper hinanden på tværs af byen. Vi sørger ganske enkelt for, at vores familier ikke skal leve under et dagligt overformynderisk pres fra Dragør Kommunes side.

Vi afventer med længsel kommunalvalget i 2021, så vi kan få ryddet godt og grundigt op i kommunalbestyrelsen.

Der er brug for folkevalgte politikere, som vil borgerne og Dragør – fremfor sig selv.

Borgmesterens sonderingsgruppe er ligeglad med økonomisk krise.

Kalvebodvej 250 i Dragør. Her vil sonderingsgruppen opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i samarbejde med organisationen DGI nedsat en sonderingsgruppe.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil bygge Danmarks største Outdoorcenter i Kongelunden – de kan dog ikke redegøre for projektet.

Sonderingsgruppens medlemmer skal åbenbart først opfinde et behov og en projektbeskrivelse, for at kunne retfærdiggøre og motivere deres planer om køb af den tidligere asylgrund.

Sonderingsgruppen ignorerer de økonomiske udfordringer i Dragør Kommune.

Forvaltningen har for nylig udsendt et spareforslag på intet mindre end 87 sider. Kommunen har eksempelvis hverken råd til tilstrækkelig kernevelfærd eller vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje – det er mildest talt en svær fremtid Dragør går i møde.

I disse dage udvikler coronavirussen sig til en verdensomspændende pandemi, der utvivlsomt vil påvirke Dragør Kommunes økonomi hen imod en endnu lavere kassebeholdning.

Sonderingsgruppens formand Eik Dahl Bidstrup (V) og 2. viceborgmester Peter Læssøe (T) påstår dog hårdnakket, at deres undersøgelse af opførelsen af Danmarks største Outdoorcenter ikke koster noget nævneværdigt for skatteborgerne i Dragør.

Ikke desto mindre, så fjerner sonderingsgruppens undersøgelse og ressourceforbrug fokus fra økonomistyring af en slunken kommunekasse, kernevelfærd til borgerne, bygning af diger samt bevaring af vores grønne åndehuller og dyreliv.

Politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges ganske enkelt tankeløst og uansvarligt.

Den uønskede historie gentager sig. Dragør Kommune har nu atter planer om at placere et støjende og udvidet Outdoorcenter få meter fra naboer, natur og dyreliv.

Nedenfor kan du læse sonderingsgruppens mødereferater og selv vurdere, om planlægningen af Danmarks største Outdoorcenter kommer til at optage politikernes og forvaltningens tid i vid udstrækning eller ej.

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 1’ (12. november 2019)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 2’ (24. januar 2020)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 3’ (5. marts 2020)

Borgmester i økonomisk uføre.

Borgmesteren har gennem længere tid malet et skønmaleri af den økonomiske situation i Dragør Kommune. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Skønmaleriets tørre maling krakelerer i disse dage. De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er langt værre, end borgerne hidtil er blevet informeret om.

Politikere og borgere har utallige gange advaret mod den kritiske økonomiske udvikling, men det er konsekvent blevet slået hen af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Eik Dahl Bidstrup (V) må nu krybe til korset og erkende, at det ikke står så godt til med Dragør Kommunes økonomi, som han i en lang periode har givet udtryk for.

Borgernes skatteindbetalinger er desværre blevet håndteret uansvarligt, og vi skal nu trækkes med yderligere reducering af vores kernevelfærd – der er hårdt ramt i forvejen.

Som øverst ansvarlige i Dragør Kommune tager borgmesteren ikke ansvar, men forsøger at skyde skylden fra sig på alle tænkelige måder. Det er borgerne vant til, men det gør ikke forholdet mindre kritisabelt.

Besparelserne kommer til at ramme bredt og dybt i vores lille lokalsamfund.

Dragørs borgere rammes af sparekniven.

Den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune kommer til at ramme børn, ældre og alle ind i mellem.

Efter lang tid med advarsler mod den økonomiske deroute, som ikke er blevet taget alvorligt, så står det endelig klart, at borgerne kommer til at blive hårdt ramt af besparelser.

Der er allerede indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Spareforslaget er 87 sider langt, og høringsfristen løber til og med den 13. marts 2020.

Lån og prestigeprojekter.

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti har med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) i spidsen ydermere optaget et lån på 20.000.000 kr., som efter sigende blot skal bruges til at polstre vores kommunekasse med – tiden vil vise om lånet derimod bruges til at dække et voksende hul i kassen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og 2. viceborgmester Peter Læssøe (T) forsætter ufortrødent arbejdet i deres sonderingsgruppe i fællesskab med den private aktør DGI.

Målet er at erhverve den tidligere asylgrund på Kalvebodvej 250, hvor sonderingsgruppen vil opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Dette er måske ikke det rette signal at sende til skatteborgerne, med tanke på at sparekniven skærer det meste af vores fælles lagkage væk.

Vi har prøvet det før. Det samme gjorde sig gældende i 2018-2019, hvor borgmesteren i samarbejde med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skubbede prestigeprojektet CWWP rundt på 3 forskellige placeringer i Dragør – før projektet blev lukket ned én gang for alle.

Dengang gik det i særdeleshed ud over børneområdet.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti startede en økonomisk glidebane med budgetforliget den 4. oktober 2018.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’