Dragørs økonomiske deroute – analyse fra Dragør News.

Dragørs kommunekasse skranter. Der venter alvorlige økonomiske udfordringer i indeværende og kommende år. 

Det er ikke mange positive resultater det politiske flertal, med borgmesteren ved rorpinden, kan bryste sig af at have opnået i indeværende valgperiode. Tværtimod.

Forløbet og den manglende økonomistyring, der er kommet til udtryk på mange platforme i det kommunale regi, synes bedst egnet til en særudgave af tv-programmet ‘Luksusfælden’.

Et lille tilbageblik.

I forordet til det officielle budget for perioden 2017-2020 skrev Eik Dahl Bidstrup (V) følgende:

”Som borgmester glæder det mig meget, at vi har indgået budgetforlig mellem partierne ACOV, hvor vi endnu engang fastholder en robust økonomi, og dermed sikrer plads til fortsat udvikling af Dragør Kommune. Samtidig har Dragør Kommune en solid kassebeholdning, og kommunen afdrager planmæssigt på sin gæld. Med budgetaftalen er der også sikret plads til at fortsætte vores ambitiøse bygge- og renoveringsprojekter, herunder vores nye svømmehal, en tiltrængt renovering af Hollænderhallen samt udvikling af havnen og udearealerne på skolerne”.

Men så gik det galt.

På dette tidspunkt, ultimo 2017/primo 2018, kunne en stolt borgmester i Dragør Kommune – bl.a. på grund af salget af Skolen ved Vierdiget – fremvise en kassebeholdning på ikke mindre end 168,5 mio. kr. 

Men så mistede Venstre-borgmesteren sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jordforbindelsen, og i samme takt tog den økonomiske nedtur fart. 

Konservative ønskede en kraftig opbremsning i kommunens forbrug, men blev nedstemt af VAO, der fortsatte ufortrødent, fremsatte forslag og afsatte ressourcer til bl.a. etablering af bølgende, kunstige floder først langs Halvejen, så langs Kirkevej og senest på asylgrunden i Kongelunden – den omdiskuterede Copenhagen White Water Park mødte sit endeligt på den tidligere asylgrund på Kalvebodvej 250.

Kun borgernes massive protester mod dette utopiaprojekt fik skudt borgmesterens drømmevisioner ned, sammenholdt med at socialdemokraterne sprang fra aftalen af frygt for vælgerflugt. Andre store projekter som forbedring af infrastrukturen, selvkørende busser til lufthavnen og andre løfter til vælgerne, forud for valget, var pist forsvundet – som dug for solen.

VAO smed håndklædet i ringen.

Den interne splid i VAO-flertallet var udtalt, hvilket næppe var en hemmelighed for nogen, der interesserer sig bare en smule for lokalpolitik. Dragør kommune manglede politisk og økonomisk styring og havde direkte kurs mod at blive sat under ministeriel administration.

Allerede i foråret 2019 var den tidligere kassebeholdning på 168,5 mio. kr. blevet reduceret til blot ca. 87 mio. kr. Den kendsgerning fik dog heller ikke VAO til at ændre på deres (udsigtsløse) politik. Man fortsatte bare som om intet var hændt, og hævdede at der skam var styr på økonomien.

Først i efteråret 2019, altså før coronapandemien satte ind, gik det op for VAO, at Dragørs økonomiske situation var på direkte katastrofekurs, og at det var tvingende nødvendigt at genåbne budgettet.

Ikke mindst da et budgetunderskud på yderligere 22 mio. kr. viste sig i horisonten – og håbet om at opnå økonomisk balance i 2019 viste sig at være aldeles udsigtsløst.

Ny konstituering – nye lån – nye udvalg.

Budgettet blev åbnet med en invitation til mindretallet om at deltage i en redning af situationen, baseret på nye lånoptagelser og en ny konstituering. AOV havde givet op og smidt håndklædet i ringen, angiveligt i et lønligt håb om ikke at stå alene med ansvaret for en kuldsejlet økonomisk politik ved næste års valg. 

De konservative var for længst stået af og fremlagde deres eget forslag til et budget, der var baseret på besparelser og ikke på øget gældsætning.  

Liste T så derimod ingen anden udvej end at finansiere en del af kommunens økonomiske behov via nye lånoptagelser og en overraskende ny holdning til salg af Engvejsarealet og var hermed enige med AOV og trådte ind i den nye konstitueringsaftale. Prisen var bl.a. tildeling af viceborgmesterposten og formandskabet for et nyt nedsat strukturudvalg, der fik til opgave at bringe kommunens budget tilbage i balance. 

Som første tiltag blev det besluttet, at optage et nyt lån på 20 mio. kr. til styrkelse af den stærkt skrantende kassebeholdning. Et dristigt træk af Liste T, der nu reelt har sat sig for bordenden med det politiske ansvar for genopretningen af kommunens økonomi.

Efterfølgende besluttede det poliske flertal TAOV at optage yderligere et lån på 15 mio. kr. med henvisning til “coronakrisen”, således at den samlede lånoptagelse inden for de seneste måneder nu andrager 35 mio. kr. 

Herudover har TAOV besluttet, at der skal optages nok et lån på 20 mio. kr. til anlæg af et nyt udvidet havneindløb, havnepromenade, forlængede bådbroer m.v.

Lillebitte kassebeholdning.

På trods af, at der indenfor de seneste måneder er hjemtaget lån for 35 mio. kr. til styrkelse af kommunekassen kan det konstateres, at den samlede kassebeholdning pr. juni måned kun udgjorde kr. 13,5 mio. kr. 

Forvaltningens forventning er, at kassebeholdningen pr. ultimo 2020 vil udgøre knap 20 mio. kr., vel at mærke under forudsætning af at det vedtagede budget overholdes til punkt og prikke.  

I første kvartal 2020 rummede Dragørs kassebeholdning 1.078 kr. pr. borger, hvilket har bragt kommunen ned på næstsidste pladsen, når det gælder likviditet blandt alle landets 98 kommuner. Og kommer den under 1000 kr. pr. borger skrider Indenrigsministeriet ind.

Massive udfordringer.

Det er hævet over enhver tvivl, at der venter Dragør Kommune nogle ganske alvorlige økonomiske udfordringer i indeværende og kommende år. 

Allerede i 2021 vil det være nødvendigt at styrke kassebeholdningen – målt over 365 dage – med et beløb på skønsmæssigt 20-30 mio. kr. enten i form af massive besparelser og/eller øgede skatte- og takstforhøjelser. 

Kommunens bidrag til den kommunale landsudligning er godt nok reduceret med 45 mio. kr. i 2021, men en ikke uvæsentlig del af denne ‘besparelse’ må formodes anvendt til dækning af mistede skatteindtægter og øgede omkostninger som følge af bl.a. fyringsrunderne i lufthavnen, ligesom der er en grænse for hvor længe man kan opretholde det nuværende anlægs- og vedligeholdelsesstop af kommunens institutioner og vejanlæg. 

I forvejen trækkes kommunen med et enormt efterslæb på vedligeholdelseskontoen. 

Forvaltningen har informeret kommunalbestyrelsen om, at der i det fremtidige budgetforslag kun er afsat 75 kr. pr. m² til nødvendigt vedligehold af kommunens bygninger og anlæg m.v., hvor der burde anvendes cirka det dobbelte beløb, såfremt kommunen skal leve op til Kommunernes Landsforenings anbefalinger for bare gennemsnitlig vedligeholdelse af kommunale ejendomme og anlæg.

Klik her for at se ‘Budget 2017-2020 – Dragør Kommune’

Klik her for at se ‘Kommunefokus – Så mange penge har din kommune på kistebunden’

AOVT vil bebygge grønt åndehul.

Flertallet i kommunalbestyrelsen vil sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej, så der kan bygges boliger og en såkaldt ’aktivitetspark’.

Hvad er det egentlig, der gør, at vi holder af Dragør?

Er det ikke netop de grønne områder, Øresund, markerne som man skal passere, før man kommer til beboelsesområderne og de frie grønne områder ind imellem boligerne.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Liste T vil nu bygge boliger og en ’aktivitetspark’ i et af de mest benyttede grønne åndehuller på Engvej.

Dragør er ved at ændre karakter, så man snart ikke kan kende byen og lokalområderne mere.

Lad os bevare Bydelsparken, hvor alle kan hygge sig – ung såvel som gammel.

Engvejsarealet er det sidste reelle grønne område på Sydstranden med offentlig adgang – en naturlig del af den grønne kile, der starter ved Kirkevej og består af kirkegården, det gamle og nye anlæg samt Bydelsparken.

Nærmeste naboer og andre borgere benytter flittigt åndehullet på Engvej.

Når arealet først er bebygget, så får vi det ikke tilbage.

Vi kan ikke byde vore egne og de næste generationer, at Dragør By med årene gradvist bliver svøbt i beton på bekostning af vore grønne åndehuller.

Nu kan du skrive under på et pænt nej tak til bebyggelse af Bydelsparken:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’

Klik her for at se ’Politikere vil boligudvikle grønt område’

Klik her for at se ’Borgerprotest: Underskriftindsamling mod byggeri på Engvejsarealet’

Klik her for at se Økonomiudvalgets behandling af ’Engvejsarealet – forslag til overordnet proces for boligudvikling og salg’

Håbet på Dragør Rådhus er lyserødt.

Dragør Sydstrand. Her ses den kunstigt anlagte Mormorstrand med Dragør Fort i baggrunden.

Som dagene går begynder Mormorstrandens tangtæppe så småt at blive lyserødt og rådne.

Der er stadig ikke fundet en løsning på, om kommunen fjerner tangen eller ej. Det koster 500.000 kr. at fjerne tangen.

Vi har ligeledes en nyopført svømmehal til 68.500.000 kr., som kommunen ikke har råd til at opretholde normal drift af, og derfor holdes den lukket i lange perioder.

Den foruroligende økonomiske situation i Dragør Kommune stikker hovedet frem og taler sit eget tydelige sprog.

Kronisk byggesyge og grandiose visioner.

Flertallet i kommunalbestyrelsen har ikke fokus på de nære forhold i Dragør, men har for længst stukket næsen i sky. De er tonedøve overfor borgernes velmenende kritik og input.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liste T og Socialdemokratiet har længe talt om deres store visioner for vores by:

Den døde sild Copenhagen White Water Park, arkitekttegnet digeprojekt i sneglefart, optagelse på Unesco’s verdensarvsliste, respekt for den lokale byggeskik, flere turister, maritime nyttehaver, doven havneudvikling, urealiserbare sports- og aktivitetsanlæg, umuligt boligbyggeri nord for Kirkevej, eliminering af grønne åndehuller, fjernelse af natur og dyreliv, boligopførelse på Engvej, førerløse el-drevne busser til Københavns Lufthavn og Vestamager Metrostation, bedre offentlig transport til alle dele af kommunen, borgerinddragelse, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, under radaren-projektet ‘Danmarks største Outdoorcenter’ osv.

De siger til borgerne, at hvis der ikke er udvikling, så er der afvikling.

Håbet er lyserødt, men det er ved at gennemgå en naturlig nedbrydningsproces.

Virkeligheden er, at mange af de ovennævnte visioner og flere af byggeprojekterne er fuldstændig urealiserbare, hvilket borgerne i årevis har gjort kommunen bekendt med. 

Dette bekræftes bl.a. af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Nabohøringer i området mellem Kirkevej og Hartkornsvej viser tillige, at ingen borgere vil bo ved siden af kommunens planer om opførelse af flere støjende vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg.

Et forhold som politikere og forvaltning fortsat nægter at indse.

Løftet om “solid økonomistyring”.

De nære forhold såsom kernevelfærd bliver nedprioriteret gang på gang, på trods af at vi er blevet lovet “solid økonomistyring” samt “styrkede ressourcer til skolerne og institutionerne”.

Kommunalbestyrelsen sælger ud af arvesølvet og låner en masse penge på skatteborgernes vegne – vel at mærke uden nogen form for samtykke fra borgernes side.

Skoler, institutioner, veje og bygninger vedligeholdes ikke i tilstrækkelig grad.

Der skal bruges lånte penge, mange lånte penge, men det er svært at øjne en egentlig udvikling i kommunen.

Det virker som om, at hunden stædigt løber efter sin egen hale – hvilket som bekendt fører ingen vegne hen.

Udvikling eller afvikling?

Der blev afholdt kommunalvalg i november 2017, og borgerne satte sine krydser og sin lid til de folkevalgte politikere.

Siden da er vore skatteindbetalinger ikke gået til udvikling af Dragør By.

Flertallet i kommunalbestyrelsen afvikler – altså det stik modsatte af, hvad der påstås overfor borgerne.

Det går ikke altid, som præsten prædiker.

Kan flertallet omdanne Øresund til en nationalpark?

Borgere og politikere i Øresundsregionen har i årevis arbejdet for, at Øresund i fremtiden kan få status som naturreservat, så havmiljøet kan blive beskyttet.

Spildevandssagen udvikler sig i en positiv retning, eftersom Københavns Kommune og Hofor A/S er under vedvarende pres.

De involverede parter har travlt med at vaske hænder og hive tanketorsk i land.

Frank Jensen (S), Københavns overborgmester, udtaler i en pressemeddelelse:

“Jeg er glad for at kunne sige, at den planlagte udledning af spildevand, der kun er mekanisk renset, nu er aflyst. Nu forpligter Københavns Kommune og Hofor hinanden på at forsøge at finde en løsning. Vi har kæmpet i årtier for at opnå det lækre, rene badevand i Københavns Havn, og det vil vi kæmpe videre for – derfor vil vi selvfølgelig undgå ethvert udslip, som vi selv har kontrol over”.

Lars Therkildsen, administrerende direktør hos Hofor A/S, fortæller:

“Vi vil gerne nedbringe udledningen endnu mere og investerer over de kommende år godt 20 milliarder kroner bl.a. i skybrudssikring, der vil reducere overløb til havnen. Skal vi nærme os en udledning på nul i København, vil det kræve, at vi lægger et nyt separeret kloaksystem i hele byen, hvor spildevand og regnvand adskilles. Det er en enorm opgave, som vil strække sig over mange år og koste forbrugerne mange penge. Det vil desuden få negativ betydning for fremkommeligheden i byen, fordi vi skal grave op og lægge nye rør overalt. Men er der et politisk ønske om det og en accept af de økonomiske konsekvenser, tager vi opgaven på os”.

Tør man nu også tro på det? Er virkeligheden en anden? Hvad er realiteterne?

Folketinget affreder natur, overborgmester Frank Jensen forsøger under massiv borgermodstand at smadre natur og dyreliv på Amager Fælled og det kommunalt ejede Hofor A/S har et blakket ry og en troværdighed på cirka 0%.

Politisk flertal for Øresunds ny status som nationalpark.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre bakker nu op om et forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at omdanne Øresund til en marin nationalpark.

I kystbyen Dragør skal vi dog ikke forvente os noget som helst af borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), der i lighed med Frank Jensen (S) foregiver at være på naturens side – men det er det stik modsatte, der gør sig gældende.

Hvor der er vilje, er der måske vej.

Takket være TV2 Lorrys grundige og intensive dækning af spildevandssagen, så er der langt om længe kommet fokus på, at der fortløbende udledes store mængder urenset spildevand i Øresund.

Nu er der måske politisk vilje til at gøre noget aktivt og skelsættende.

Det kræver dog at politikere, kommuner og spildevandsselskaber får vredet armen om på ryggen.

Klik her for at se ‘Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark – skal sætte stopper for spildevand i havet’

Havneudvikling – AOVT’s propagandamaskine er i gang.

Dragør Havn. Flertallet i kommunalbestyrelsen vil låne et tocifret millionbeløb til at udvikle havnen i en tid, hvor der hverken er råd til vådt eller tørt.

Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Liste T (T) jagter muligheden for at optage et lån på 20.000.000 kr. på skatteborgernes vegne, således at AOVT kan ombygge Dragør Havn.

Eftersom Dragør Kommune er i økonomisk uføre, så har AOVT’s forslag om havneudvikling indlysende nok mødt en hel del modstand allerede.

Det virker mildest talt besynderligt at låne til et omfattende og ressourcekrævende havneprojekt, idet der er andre og vigtigere prioriteter i Dragør By.

Eksempelvis vedligeholdes de kommunale skoler, institutioner, veje, cykelstier og bygninger ikke i tilstrækkelig grad.

Lånoptagelsen til havneudviklingen resulterer i, at Dragør Kommunes fokus endnu en gang fjernes fra varetagelsen af det absolut mest nødvendige i vores fælles by, hvilket er meget uansvarligt.

Det er nærmest blevet en lokalpolitisk sport, at undgå de ’kedelige’ opgaver, som de folkevalgte sagde ja til at tage ansvar for, da de blev kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2017.

Propagandamaskinen er smurt med olie.

Hvis vi skal tro på AOVT, så risikerer badende og lystfiskere “liv og lemmer” på Østmolen i dag.

Derfor skal der opføres “en fin kystpromenade for vores borgere og gæster”.

Dragør Ny Havn er pludselig blevet et meget farligt sted.

Som du kan se nedenfor i AOVT’s billedserie om visionerne for ”masterplanen”, så er det en meget vovet affære at opholde sig i Ny Havn – selvom borgere og turister problemfrit har gjort dette i årtier.

I Ny Havn findes der farlige sten såvel som kviksand – men mange trodser dog ”faren”.

Klik her for at se ‘Dragør Ny Havn – AOTV’s forslag til en masterplan’

Klik her for at se ‘AOVT – Udvikling af havnen til nutidens krav’