Skal borgerne betale borgmesteren 760.390 kr.?

Eik Dahl Bidstrup (V) ønsker ikke at svare. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Borgmesteren i Dragør Kommune siger farvel til partiet Venstre den 31. maj 2021, samtidig forlader han sin borgmesterpost i Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup opgiver frivilligt borgmesterposten, 7 måneder før tid, og træder direkte ind i en stilling som formand i Krifa den 1. juni 2021.

Nu står borgmesteren til at modtage 760.390 kr. ved sin opsigelse.

Borgmesteren og CWWP.

Dragør Kommunes direktion, forvaltning og kommunalbestyrelse har spildt uanede mængder af tid og skattepenge på borgmesterens visioner om aktivitetsparker over hele Dragør.

I 2018-2019 blev borgmesteren kritiseret for at spare kraftigt på børneområdet med den ene hånd, mens han forsøgte at realisere sit prestigeprojekt ’Copenhagen White Water Park’ med den anden hånd.

I 2020 var Dragør Kommune tæt på at blive sat under administration af Staten grundet mangelfuld og fejlslagen økonomistyring.

Borgmester og formand for Økonomiudvalget, Eik Dahl Bidstrup, valgte i fællesskab med Liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at låne sig ud af problemerne.

Vil borgmesteren frasige sig fratrædelsesgodtgørelsen?

Lovgivningen muliggør, at borgmesteren frasiger sig hele eller dele af eftervederlaget.

Borgmesteren er flere gange skriftligt blevet spurgt, om han vil modtage eller frasige sig fratrædelsesgodtgørelsen på 760.390 kr., som skatteborgerne i Dragør betaler for.

Eik Dahl Bidstrup vil ikke svare.

Han erklærer, at han ikke har taget stilling til, hvorvidt han vil modtage eftervederlaget eller ej.

Vi følger op på sagen, inden borgmesteren forlader Dragør Rådhus.

Klik her og se: ’Kaos om borgmesters kæmpe fratrædelsesgodtgørelse: Nægter at forholde sig til den’

Er UNESCO en gratis omgang for borgerne?

Heftig debat om UNESCO, trafik, turisme og økonomi præger byen i disse dage.

Borgerhøringen om Dragørs eventuelle optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen har ikke ønsket en folkeafstemning, og derfor må vi ’nøjes’ med en borgerhøring, der forsyner politikerne med borgernes input.

Størstedelen af de deltagende borgere har sagt ”Nej tak” til UNESCO-projektet.

Årsagen hertil er primært problematikkerne vedrørende trafik- og turistforøgelse.

Der er allerede masseturisme i Dragør.

Kan politikerne beslutte sig om UNESCO eller ej?

Ja, det kan de.

Torsdag den 22. april 2021 behandler borgmesteren og den øvrige kommunalbestyrelse UNESCO-sagen, og der skal hermed træffes en beslutning om, hvorvidt kommunen skal:

1) Færdiggøre UNESCO-ansøgningen og indsende den til Kulturministeriet.

2) Undlade at færdiggøre ansøgningen og tages af forsøgslisten til UNESCO.

3) Forblive på forsøgslisten til UNESCO og undlade at færdiggøre ansøgningen i 2021.

Det er vigtigt, at alle parter får en endelig afklaring, så UNESCO-sagen ikke står og flagrer i vinden i en yderligere årrække.

Valgmulighed 3 er derfor en rigtig dårlig option, der skubber politikernes stillingtagen til efter Kommunalvalg 2021.

De politiske partier har haft 5 år til at sætte sig ind i sagen, så vi må som borgere forvente os, at politikerne tager en endelig beslutning i næste uge.

Optages Dragør automatisk på UNESCO’s liste?

Nej, det gør vores fælles by ikke.

Ifølge Axel Bendtsen, formand for Dragør Turistråd og medlem af UNESCO-arbejdsgruppen, kan det tage 4-16 år at komme på den ”fornemme” Verdensarvsliste.

Ansøgningen og projektet er en langsigtet og bekostelig affære.

Der er vel at mærke ingen garanti for, at Dragør optages på listen.

Den lokale opbakning er ifølge Kulturministeriet en forudsætning for optagelse.

Borgerhøringen har bøjet et pænt ”Nej tak” i neonrør til vores folkevalgte – men politikerne kan desuagtet beslutte at gå videre med UNESCO-projektet, da det ikke er en folkeafstemning.

Det bliver interessant at se, om kommunalbestyrelsen tager borgernes høringssvar til efterretning eller ej.

I november 2021 skal vi alle til kommunalvalg – så mon ikke der bliver skruet godt og grundigt op for høreapparaterne.

Er UNESCO-sagsbehandlingen gratis?

Nej, det er den ikke.

Ifølge Dragør Kommune har administrationen siden drøftelsen af UNESCO-ansøgningen den 8. juni 2016 været i tæt dialog med UNESCO-arbejdsgruppen, der består af 3 medlemmer.

Skatteborgerne har i 5 år fortløbende finansieret politikernes sagsbehandling, forvaltningens ressourceforbrug og senest firmaet Backscatters analyse af borgernes UNESCO-høringssvar til Dragør Kommune.

Aktindsigt viser, at Backscatters 28-siders rapport alene har kostet os 100.000 kr.

Oversættelse og trykning af UNESCO-ansøgningen koster 400.000 kr.

I referat af kommunalbestyrelsesmødet fra november 2020 fremgår følgende udgifter:

”Såfremt Dragør gl. By udpeges til UNESCO-arv vil det medføre yderligere krav til en effektiv, løbende forvaltning af bevaringsindsatsen, idet der blandt andet skal fastsættes en ny, optimeret administrativ praksis ift. i dag, og der skal f.eks. udarbejdes en revideret lokalplan, som fastsætter tydeligere krav og vilkår. Arbejdet vurderes at forudsætte, at der i 2021/22 afsættes 650.000 kr. årligt til ét årsværk samt 500.000 kr. til udarbejdelse af forslag til revision af LP 25 (red. Lokalplan 25) og evt. andre justeringer på planområdet. Site-managerfunktionen finansieres med et årsværk og varetages af Dragør Kommune som tovholder sammen med Museum Amager efter nærmere aftale” (Kommunalbestyrelsesmøde, Punkt 7: UNESCO – videre proces og konsekvensvurdering, Dragør Kommune, 19. november 2020).

Sitemanager-funktionen koster 100.000-200.000 kr. årligt.

I et brev fra 2018 bekendtgør Slots- og Kulturstyrelsen overfor borgmesteren og Dragør Kommune, at verdensarvsnomineringen er yderst ressourcekrævende, hvilket stiller høje krav til både organiseringen og finansieringen.

Må borgerne sige ”Ja tak” til UNESCO-projektet?

Ja, det må vi gerne.

Må borgerne sige ”Nej tak” til UNESCO-projektet?

Nej, det må vi ikke.

Der tegnes et generaliserende billede af dragørborgerne som værende ugæstfrie huleboere, der lever i mørket og har nok i os selv.

Borgmesteren ’liker’ og bifalder følgende Facebook-kommentar:

”Beboerne i Dragør vil helst lukke sig inde i deres lukkede haver med højt hegn og nedrullede gardiner” (Vi der holder af Dragør, Facebook, 11. april 2021).

Et medlem af UNESCO-arbejdsgruppen erklærer:

”Dragør skal være et shhhh-tys-tys-sted – et isoleret, lille smørhul for velbjærgede, hvor man er sig selv nok” (Dragør Nyt, Lokalavis, 17. marts 2021).

Ak ja. Sikke et menneskesyn. Borgerne skal ligge ryg til mangt og meget.

Det er svært at genkende fremstillingen af dragørborgerne, der normalvis betragtes som hjælpsomme og gæstfrie mennesker.

Vi har budt turister velkommen i generationer – og sådan bliver det ved med at være.

Er det kun gamle by som bliver påvirket af UNESCO?

Nej, flere lokalområder vil opleve trafik- og turistforøgelse.

UNESCO-optagelse vil ikke udelukkende påvirke den gamle by og havnen, som vi alle bruger, men også andre lokalområder og indfaldsveje – i særdeleshed hovedfærdselsåren Kirkevej, der i forvejen er stærkt befærdet.

Lokalområderne Store Magleby, Kirkevej, Sydstranden, Kongelunden og Sydvestpynten bliver påvirket af, at man vil tilbyde såkaldte ’pakkeløsninger’ til turisterne.

Hermed skal UNESCO-turisterne så guides andre steder hen end den gamle by bl.a. til Amagermuseet i Hovedgaden, Naturpark Amager, Kongelundsfortet Outdoorcenter og Sydstrandens fredede enge.

Optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste vil påvirke infrastrukturen, naturen, borgerne og vores by som helhed.

Hermed sendes en appel til politikerne om at tage en endelig beslutning i UNESCO-sagen.

Klik her for at se borgerhøringsrapporten ’UNESCO x Dragør – fordele og ulemper’

Klik her for at se ’Dagsorden for kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2021’

Borgmesteren melder sig ud af Venstre.

Eik Dahl Bidstrup (V) melder sig ud af sit parti. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Borgmesteren i Dragør Kommune siger i begyndelsen af juni farvel til Venstre.

Han har været medlem af partiet i 20 år.

Borgmesterens kommende stilling som formand i Krifa er ikke forenelig med at være medlem af partiet, da Krifa er en upolitisk fagbevægelse.

Den 1. juni 2021 forlader Eik Dahl Bidstrup sin borgmesterpost 7 måneder før tid.

Borgmesteren er snart ude af Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup (V) stikker halen mellem benene og forlader sin post 7 måneder før tid. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Borgmesteren mødte borgerne med arrogance og fjendtlighed i efteråret 2018.

Voksne og børn troppede op foran Dragør Rådhus til 2 demonstrationer mod borgmesterens millioninvestering i Copenhagen White Water-projektet og samtidige nedskæringer på børneområdet.

Borgerne forsøgte at indgå dialog, men Eik Dahl Bidstrup underkendte alle protester.

Under begge demonstrationer stak en tydeligt irriteret og rødmosset borgmester halen mellem benene før tid, selvom der var afsat en halv time til besvarelse af borgernes spørgsmål.

Nu gør han det igen.

Borgmesteren vil undgå syndefaldet.

Borgmesteren i Dragør Kommune vil ikke gennemføre sin borgmesterperiode og genopstille til kommunalvalget i november måned, selvom han er valgt som spidskandidat for Venstre i Dragør.

Eik Dahl Bidstrup bekendtgør, at han forlader borgmesterposten den 1. juni 2021.

Hermed undgår borgmesteren et halvt års sønderlemmende valgkamp og intensivering af borgernes kritik af hans egennyttige arbejde og visioner om de mange prestigeprojekter.

Borgmesteren har i årene 2018, 2019, 2020 og 2021 forsøgt at tromle og chikanere beboerne i de lokalområder, hvor han havde planer om at placere sine støjende ’aktivitetsparker’.

Samtlige projekter har mødt massiv borgermodstand, og de er alle blevet lukket ned af borgerne.

Reaktionen på borgmesterens afgang.

På de 4 største sociale mediers debatforummer i Dragør er der ikke én eneste borger, der ved modtagelsen af nyheden om borgmesterens utidige afgang har skrevet, at det ville være rart, hvis borgmesteren forblev på sin post.

Ikke én eneste. Det taler sit eget tydelige sprog.

Eik Dahl Bidstrup bliver aldrig ’vores’ borgmester – han er sin ’egen’ borgmester.

Nedenfor kan du læse om borgmesterens kommende stilling i den kristelige fagbevægelse Krifa og Copenhagen White Water Park-sagen.

Klik her for at se ’Borgmester går af – her er hans nye job’