Hvem skal betale for PFAS-forureningen?

Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup og Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye skal forhandle inden jul. Pressefoto: Dragør Kommune og Københavns Lufthavn.

Der er foretaget miljøundersøgelser og diverse juridiske overvejelser, så nu skal der langt om længe forhandles om, hvem der betaler for oprensningen efter lufthavnens forurenende aktiviteter.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragørs natur er forurenet.

Vandløbet ’Hovedgrøften’ er PFAS-forurenet og har udløb i Øresund.

Jord, drikkevandslommer, vandløb og havvand er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S – sidstnævnte grundet forurenede drikkevandsboringer.

Miljøministeriet beskriver stofferne således: »PFAS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.«

PFAS er blandt andet mistænkt for at give leverskader, nyreskader, forhøjede kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svagere immunforsvar, påvirke fosterudviklingen negativt og nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende.

Kort sagt ikke noget vi ønsker ophobning af i vore kroppe og omgivende natur.

Folkesundhed og miljø til forhandling.

Hovedgrøftens udløb ved Søvangsbakkerne ligger tæt på en badebro. Screenshot: Google Maps.

Dragør Kommunes borgmester har den 27. oktober 2022 fået kommunalbestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med forureneren Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil egenhændigt forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Der er dog stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af det PFAS-forurenede vandløb Hovedgrøften, der har udløb i Søvangsbugten blot 150 meter fra en velbesøgt badebro.

Dragør Kommunes direktion, administration og kommunalbestyrelse har ligget på maven for lufthavnen i årtier. Det er på høje tid, at kommunen træder i karakter.

Forudsætningen er, at den nye kommunalbestyrelse gør op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte udvidelse og forurenende aktiviteter, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som Tårnby Kommune.

Forhandling inden juleaften.

Sidste år lukkede HOFOR 4 drikkevandsboringer i Dragør grundet PFAS-forurening fra lufthavnen.

Over en måneds kalenderøvelse skulle der til, før der blev fastsat et møde mellem borgmester Kenneth Gøtterup (C) og Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Borgmesteren udtaler:

”Jeg kan oplyse, at der er planlagt et møde mellem Dragør Kommune og lufthavnens direktør den 19. december 2022” (Kenneth Gøtterup, Dragør Kommune, 29. november 2022).

Borgmesterens forhandlingsevner og lufthavnens vilje/uvilje til at vedkende sig sit erstatningsansvar vil afgøre, om Dragør Kommune holdes skadefri eller ej.

Forhåbentlig bliver borgerne informeret om resultatet af forhandlingen inden årets udgang.

Klik her og læs ’Forberedelse til møde med Københavns Lufthavne A/S – PFAS-status i Dragør Kommune og Tårnby Kommune’

Sydstrandsprojekt: Venstre drømmer videre.

Sydstranden. Her vil partiet Venstre placere 12 motionsbaser.

Det kan ikke undre nogen, at dragørborgerne passer godt på den naturskønne Sydstrand.

Under kraftig borgermodstand vil Venstre ikke desto mindre forfølge sin drøm om, at placere partiets sjette aktivitetspark på de fredede strandenge.

De fem foregående aktivitetsparkprojekter er vel at mærke blevet lukket ned af byens indbyggere – herunder Copenhagen White Water Park.

Det uønskede Sydstrandsprojekt skal ironisk nok finansieres af skatteborgerne i Dragør Kommune.

Venstre lytter ikke til borgerne.

Borgerne har gentagne gange forklaret Venstres 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, at lokale såvel som turister aktivt benytter stranden hele året rundt til naturvandring, hundeluftning, fuglekiggeri, løbeture og udflugtssted.

På strandenegene er der allerede rig mulighed for legemsøvelser – det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken motionsform man ynder at dyrke. Eksempelvis løb, almindelig gang, stavgang, cykeltur og kitesurfing.

Mens man dyrker motion har man mulighed for at opleve en forunderlig fauna og flora.

Vi har ikke brug for flere naturforringende anlægsprojekter fra politisk side.

Venstre-spin i Dragør Nyt.

Sydstrandsprojektet er fortsat omgærdet af hemmelighedskræmmeri, men med et indlæg i Dragør Nyt forsøger Venstre at promovere partiets aktivitetspark ved hjælp af ’spin’ og ’politisk smartness’.

Ifølge Venstre-gruppens indlæg i lokalavisen skal vi forstå, at såfremt dragørborgerne ikke vil have bebygget Sydstrandens fredede strandenge med 12 motionsbaser, så er vi ”modstandere af udvikling og nye tanker”.

En årvågen borger har taget til genmæle, som du kan læse nedenfor.

Klik her og læs Venstres indlæg i Dragør Nyt: ’Natur og friluftsliv som en del af sundhedsindsatsen’

Klik her og læs Svend Mathiasens svar i Dragør Nyt: ’Venstre drømmer videre’

Eksborgmester er nu eksformand.

Eik Dahl Bidstrup forlader Krifa. Screenshot: Kommune TV.

Eksborgmester i Dragør Kommune, Eik Dahl Bidstrup (V), forlod i 2021 borgmesterposten 7 måneder før tid, uden noget nævneværdigt på cv’et – andet end en bekostelig svømmehal til 68,5 millioner kroner og 5 kuldsejlede aktivitetsparker, som dragørborgerne ikke ville have.

Hermed undgik han behændigt et halvt års sønderlemmende valgkamp og intensivering af borgernes kritik af hans egennyttige arbejde og visioner om de mange prestigeprojekter, der alle har været demokratiske og juridiske katastrofer.

Eik Dahl Bidstrup meldte sig ved samme lejlighed ud af partiet Venstre og forlod lokalpolitik til fordel for en formandspost i den kristelige fagbevægelse Krifa.

Farvel til Krifa og millionløn.

Den tidligere borgmester modtog mere end trekvart million skattekroner i eftervederlag fra Dragør Kommune, mens han inkasserede en høj løn som formand for Krifa.

Hverken Eik Dahl Bidstrup eller Krifa ønskede at oplyse, hvor meget han skulle modtage i honorar for sin stilling som formand – men forgængeren Søren Fibiger Olesen, der har siddet på posten i 20 år, havde i 2020 en årsløn på 1,53 millioner kroner inklusive pension.

Nu halvandet år senere forlader Eik Dahl Bidstrup pludselig Krifa.

Halv sandhed og rosende ord.

I Kristelig Fagbevægelses pressemeddelelse udtaler næstformand Mikael Arendt Laursen:

”Jeg vil gerne sige tak til Eik for de 1½ år, han har bestredet formandsposten. Eik har især bidraget med at positionere Krifa i medierne og blandt politikerne. Krifa står nu et godt sted i forhold til at kunne fortsætte det vigtige arbejde med at give flere danskere muligheden for at opleve god arbejdslyst”.

I modsætning til den halve sandhed, der fremstilles i pressemeddelelsen, så har Eik Dahl Bidstrup som Krifa-formand gentagne gange befundet sig i stormvejr på de på sociale medier og i pressen siden 2021 – akkurat som da han var borgmester i Dragør Kommune.

Mon ikke eksformanden alligevel sikrer sig endnu et gyldent håndtryk på vej ud ad døren, som den kristelige fagbevægelses medlemmer betaler for?

Klik her og se pressemeddelelsen ’Krifas formand trækker sig’

Spin i Sydstrandssagen.

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) og Helle Barth (V) fortsætter Sydstrandsprojektet i 2023. Screenshot: Kommune TV.

Ved sidste kommunalvalg mistede partiet Venstre ikke alene borgmesterposten, men også ét ud af tre mandater i Dragør Kommunalbestyrelse – upopulariteten er voksende.

På trods af årelang kritik vil Venstre nu placere endnu en aktivitetspark i et af Dragørs naturområder.

Det politiske tys tys-projekt nåede borgernes opmærksomhed i august 2022, og det går under navnet ’Sydstrandsprojektet’, da projektet ifølge planen skal placeres på den totalfredede Sydstrand.

Politisk smartness i lokalavisen.

Med et manipulerende indlæg i dagens Dragør Nyt forsøger Venstre at promovere partiets sjette aktivitetspark siden 2018.

De fem foregående aktivitetsparkprojekter er blevet lukket ned af borgerne med lovtekst i hånden.

Klassisk Venstre-spin.

Sydstrandsprojektet møder som de fem foregående aktivitetsparker kraftig modstand, men heller ikke denne gang forstår Venstre et tydeligt ”nej tak” fra borgerne.

Ifølge Venstre-gruppens indlæg i lokalavisen skal vi forstå, at såfremt dragørborgerne ikke vil have bebygget Sydstrandens fredede strandenge med 12 motionsbaser, så er vi ”modstandere af udvikling og nye tanker”.

Samme slidte skuespil kører på repeat. Igen og igen. Meget trættende.

Det er ’Venstre-spin’ og ’politisk smartness’, som ikke er så smart endda.

Måske skal Venstre til at udvide sit repertoire – det er nu sjette gang, at borgerne bliver tvangsindlagt til at se nøjagtig samme forestilling.

Klik her og læs Venstres indlæg i Dragør Nyt: ’Natur og friluftsliv som en del af sundhedsindsatsen’

Mistillid til kommunalbestyrelsesmedlem.

Socialdemokratiet har endelig lukket munden på Lisbeth Dam Larsen. Screenshot: Kommune TV.

Inkompetence og nedladende adfærd overfor borgere og politiske kollegaer er ikke ligefrem noget, der i længden forøger muligheden for, at klæbe sig til en taburet i Dragør Byrådssal.

Socialdemokratiets gruppe har nu langt om længe ytret mistillid til kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Dam Larsen (A).

Støjende aktivitetspark tæt på naboer.

På trods af massiv borgermodstand forsøgte Lisbeth Dam Larsen med stor kynisme at placere det uønskede projekt ’Copenhagen White Water Park’ klos op ad naboer, natur og dyreliv i årene 2018-2019.

CWWP-projektet blev lukket ned den 6. marts 2019, efter at Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti havde forsøgt at placere aktivitetsparken med den turbinedrevne flod hele 3 forskellige steder i Dragør. Endestationen blev Kalvebodvej 250 i Kongelunden.

Man ligger, som man har redt.

Lisbeth Dam Larsen er ved at miste politisk fodfæste i en sådan grad, at man kun kan håbe på, hun selv finder vej ud gennem rådhusets velsmurte svingdør.

Klik her og læs AmagerLIV’s artikel ’Ballade i Socialdemokratiet: Politisk leder dømt ude efter to måneder’