Censurkonger sælger DragørNyheder.

DragørNyheder censurerer borgernes debat og ødelægger demokratiet i Dragør.

Har du fået slettet din kommentar eller opslag på DragørNyheder? Så er du ikke den eneste. Vi er mange, der har prøvet det.

DragørNyheders slogan ”Vi samler Dragør” stemmer på ingen måde overens med sandheden.

Det er en offentlig hemmelighed, at det lokale medie DragørNyheder har udført censur i årevis.

Borgerne udsættes for ubegrundet censur, og de blokeres fra Facebookmediets debatforum uden forklaring herfor.

Hvorfor censureres der?

Ejeren af DragørNyheder, Peter Kristensen, har påfaldende nok ikke kunne forklare grundlaget for sin censurering, selvom han gentagne gange er blevet afkrævet en forklaring af dragørborgerne.

Typisk kvitterer Peter Kristensen med en blokering af de borgere, som tillader sig at stille spørgsmålstegn ved hans flittige censurering.

DragørNyheder får nye ejere i dag.

AmagerNyts censurkonger, Peter Kristensen og Thomas Thorndahl, har nu solgt de kommercielle medier AmagerNyt og DragørNyheder til Flemming Falk Hansen.

Den ny ejer er direktør i Bornholmnyt.dk ApS og har desuden siddet i direktionen for Lokalavisselskabet A/S siden 2007.

Keld Egelund bliver medejer. Finn Edvard skal fungere som ansvarshavende redaktør på AmagerNyt og administrator på DragørNyheder.

Vil DragørNyheder fortsætte sin censurering og blokering?

Flemming Falk Hansen har et godt ry i mediebranchen, og man kan kun håbe på, at han ophæver blokeringen af de dragørborgere, der er blevet udelukket fra at deltage i debatten med andre medborgere og politikere om vores fælles by.

Klik her for at se ’AmagerNyt solgt til erfarne mediefolk’

Borgmesteren vil bygge i krattet på Engvej.

Hvis det står til borgmesteren, så skal der bygges boliger i Bydelsparken. Pressefoto.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) underskrev i 2018 Lokalplan 77A, der er gældende for Bydelsparken på Engvej.

Bydelsparken er et offentlig tilgængeligt frirum, der benyttes af unge såvel som ældre borgere.

Lokalplan 77A fastslår, at parken er en ”ubebyggelig bydelspark”.

Hukommelsen hos Økonomiudvalgets formand glipper.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er formand for Økonomiudvalget i Dragør Kommune.

I dag er der afholdt møde i Økonomiudvalget, hvor et punkt om Bydelsparken skulle behandles.

Få år efter placeringen af sin underskrift på Lokalplan 77A vil borgmesteren nu bygge boliger i den ”ubebyggelige” Bydelspark.

Hermed vil Eik Dahl Bidstrup gå imod den gældende lokalplans foreskrifter, der ligeledes klargør, at ”områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål” – ikke til private formål.

Hvis der bygges boliger i kratområdet, så ophører områdets anvendelse til offentlige formål.

Bydelsparkens kratområde er børnenes ’vilde’ legeplads. Her vil borgmesteren udskifte krat med boliger.

Tidsplan for salg af Bydelsparken.

Salget og bebyggelsen af Bydelsparken forsøges gennemført af Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Liste T (T) og Venstre (V) med borgmesteren i spidsen.

Salget af parken skal ifølge tidsplanen godkendes inden årets udgang.

Det Konservative Folkeparti (C) har stemt imod forslaget.

Tiden vil vise, om AOTV bliver bremset af borgerne, inden AOTV når at sælge borgernes fælles ejendom på Engvej.

Her kan du som borger og medejer af Bydelsparken læse referatet af dagens Økonomiudvalgsmøde:

Klik her for at se ‘Referat af Økonomiudvalgets møde’

Klik her for at se ’Tidsplan for Dragør Kommunes salg af Bydelsparken’

Skal der bygges i krattet på Engvej?

Bydelsparkens kratområde. Flertallet i kommunalbestyrelsen vil udradere dette skønne krat, hvori børnene boltrer sig.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) underskrev i 2018 Lokalplan 77A, som er gældende for Bydelsparken på Engvej.

Det har han åbenbart glemt – her er tale om et akut tilfælde af hukommelsestab.

Lokalplan 77A fastslår, at Bydelsparken er en ”ubebyggelig bydelspark”.

Få år efter sin underskrivning af lokalplanen vil den byggelystne borgmester alligevel opføre boliger på Engvejsarealet.

Bydelsparken er borgernes grønne frirum.

Krattet fungerer til daglig som en yndet legeplads for områdets børn.

Ifølge Dragør Kommune indebærer vedtagelsen af Lokalplan 77A, at fysiske ændringer indenfor lokalplanens område skal ske som angivet i planen.

Lokalplanen tillader ikke boligopførelse på Engvejsarealet.

Det er der en årsag til.

Bydelsparken er tænkt som en park – et grønt frirum – ikke som endnu et boligkvarter.

Engvejsarealet er det sidste reelle grønne område på Sydstranden med offentlig adgang i byzone – en naturlig del af den grønne kile, der starter ved Kirkevej og består af kirkegården, Blushøj, det gamle og nye anlæg samt Bydelsparken.

Desuagtet vil Venstre-borgmesteren i fællesskab med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T sælge og bebygge Bydelsparken med boliger.

Borgmesteren og AOT vil bygge i strid med lokalplanen.

Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Liste T (T) har for nylig meldt ud, at de vil bygge boliger i Bydelsparkens kratområde.

Børnenes ’vilde’ legeplads skal dermed jævnes med jorden – hvis det står til AOT.

Byggeplanerne er i strid med lokalplanens forskrifter – her ses kratområdet i Delområde 1:Delområde 1: Udlægges til bydelspark med mulighed for forskelligartede sports- og fritidsaktiviteter. Området må ikke bebygges, bortset fra mindre servicebygninger, hvis anvendelse tjener områdets formål.

Delområde 2: Udlægges til institutions- og fritidsformål.

Delområde 3: Udlægges til tennisaktiviteter med tilknyttet klubhus.

Delområde 4: Udlægges til institutionsformål.

Delområde 5: Udlægges til sti- og parkeringsformål. Området må ikke  bebygges.

”Delområde 1 fastholdes som en ubebyggelig bydelspark, med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for en fortsat anvendelse af området til skoleidræt. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: Bydelspark, sportsaktiviteter, institutioner og lignende” (Lokalplan 77A, Dragør Kommune, 24. maj 2018).

Borgermodstand mod salg og bebyggelse af Bydelsparken.

Den voksende borgermodstand er blandt andet resulteret i en underskriftindsamling mod salg af Bydelsparken, som har rundet 1.045 underskrifter indtil videre.

Underskriftindsamlingen er afleveret til kommunalbestyrelsen og Dragør Kommunes direktion.

Klik her for at se ‘Lokalplan 77A – For et sports- og fritidsområde ved Engvej’

Planen om salg af Bydelsparken fortsættes.

Bolden triller videre. AOTV vil stadig sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

I juni 2020 startede borgerne en underskriftindsamling i protest mod AOTV’s byggeplaner om boliger og en aktivitetspark på Engvej.

Indsamlingen har nu rundet 1.035 underskrifter.

Under kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2020 blev Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti ikke desto mindre enige om, at borgernes fælles ejendom på Engvej ”eventuelt” udbydes til købere i 2021.

Interessenterne/køberne er indtil videre: AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Kuben Management, Lind & Risør, NREP, SeniorBo og Generous Development.

AOTV har øjensynlig travlt med at sælge ud af arvesølvet, for at skaffe penge til den slunkne kommunekasse, inden kommunalvalget i 2021.

C mener ikke, at der er enighed om Engvejsarealet.

Det Konservative Folkeparti foreslog under kommunalbestyrelsesmødet, at der ikke tages stilling til boligudvikling på Engvej i denne valgperiode – da der ikke er politisk enighed om byudviklingen.

Dette blev nedstemt af AOTV.

Kenneth Gøtterup (C) udtaler: ”Ja, lad os droppe boligudviklingen på Engvej. Det interessante i AOVT forslag om at arbejde videre med boliger er, at de 1) ikke kan fortælle hvad de vil bygge, 2) de vil have en bred drøftelse med borgerne, og 3) at de vil have alle boligtyper på et meget lille areal af Engvej hvis man ser på deres tidligere udmeldinger. Det kan enhver regne ud, at det ikke kan lade sig gøre. Så interessant hvad det hele ender med” (Dragør News, 18. december 2020).

Inspirationsture for kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes direktion vil nu sende kommunalbestyrelsens medlemmer på ”inspirationsture” i første halvår af 2021 – medlemmerne skal på udflugt til forskellige boligområder med blandet bebyggelse.

Efter årelang politisk behandling er de basale forhold dog stadig ikke i nærheden af at være på plads:

  • Lokalplanen tillader ikke boligopførelse på Engvejsarealet.
  • Ingen er kommet med en løsning på de trafikale udfordringer, infrastruktur, farlig skolevej osv.
  • Man fratager borgerne et vigtigt grønt frirum beliggende i byzone.

Ny kommunalbestyrelse skal vælges.

Der er kommunalvalg i 2021, hvilket mange borgere har ventet på med længsel.

CWWP-sagen og Engvejsagen bliver formentlig nogle af de mest diskuterede emner i den lokale debat op til valget.

Klik her for at se ’Boligbyggeri i grønt område kan komme i udbud allerede i 2021’

Bydelsparken – taler Venstre sandt?

Der er stor polemik om Dragør Kommunes forsøg på at opføre veje, boliger og en aktivitetspark klos op ad naboerne på Engvej.

Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti vil sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Fra politisk side påstås det, at interessenterne/køberne ikke er blevet inviteret af Dragør Kommune til at byde ind med deres projektforslag til bebyggelse af Engvejsarealet.

Interessenterne har dermed inviteret sig selv. 

Usandheder eller ej?

Borgmester Eik Dahl Bidstrups højrehånd Kim Dupont (V) udtaler:

“De (red. interessenterne) spurgte selv om de måtte komme og fremlægge deres ideer. Det blev så samlet på et møde, hvor de hver fik ganske kort tid. Vi lyttede og det var det! (…) De havde spurgt om de måtte komme og forelægge deres ideer! Det fik de lov til, men det var i høj grad en selvinvitation! (…) Det ene selskab var Aab, hvor et kb medlem arbejder, det andet var SeniorBo, hvis lokalafdeling har fulgt debatten, det tredje var Lind og Risør, som nok også følger Dragør tæt, efter Vierdiget. Den slags ting rygtes nok hurtigt i branchen (…) Ovenstående er blot fakta” (Kim Dupont, KB-medlem for Venstre, DragørNyheder, 22. september 2020).

Ifølge Kim Dupont er der tale om en “selvinvitation” fra interessenternes side.

Interessenterne har altså egenhændigt opsnuset muligheden for at købe hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Invitationer til interessenterne.

Kim Duponts påstande hænger ikke rigtig sammen med, at Dragør Kommunes jurister har inviteret 4 interessenter til møde med kommunalbestyrelsen den 27. august 2020, hvor interessenterne hver især fremlagde deres projektforslag:

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til AAB’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes korrespondance med Boligselskabet Strandparken og Engparken’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til Lind & Risør’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til SeniorBo og Generous Development’

Hvorvidt Venstre taler sandt eller usandt – det er op til den enkelte borger at vurdere.