Dragørs drikkevand.

Der er igen problemer med drikkevandet, som er ildelugtende og misfarvet. Dragør Vandværk har været lukket og inspiceret.

Vandværket blev kortvarigt lukket i maj 2018, grundet fundet af pesticider i vandet.

Nu er Dragør Vandværk lukket igen.

Forsyningen fortsætter fra vandværkerne i Tårnby og Store Magleby.

Dragørs ferskvand og CWWP.

Grundvandsressourcen i Dragør er så lille, at vi er nødsaget til at importere vand fra Tårnby Forsyning.

Tiden vil vise, om vores vandressource kan fylde Copenhagen White Water Parks kunstige flod, som AOV-flertallet vil placere i Dragør.

Forlystelsesparken CWWP kommer til at bruge enorme mængder vand, hvilket vil tære på Dragørs sparsomme vandressourcer.

Allan Holst og Hofor.

Forsyningsvirksomheden Hofor og Allan Holst forsøger at forklare, hvorfor drikkevandet er gulligt og ildelugtende i Dragør.

Socialdemokraten Allan Holst (A) er kommunalbestyrelsesmedlem og 1. viceborgmester i Dragør Kommune.

Skatteborgerne i Dragør betaler for Allan Holsts’ vederlag på 381.720 kr. om året. Dette forventes at stige til 398.736 kr. til næste år.

Allan Holst er endvidere næstformand i Hofor A/S og modtager 300.000 kr. for dette om året. Med hans deltagelse i 5 årlige møder giver dette et dagshonorar på 60.000 kr. fra det kommunalt ejede Hofor A/S.

Man må dermed forvente sig, at Allan Holst udviser en høj grad af ekspertise og ansvarsfølelse i forhold til borgernes ve og vel.

Men dette er øjensynlig ikke tilfældet.

Måske gør de anseelige pengebeløb det svært for Allan Holst at skelne mellem rollen som 1. viceborgmester i Dragør Kommune og næstformandsposterne i Hofor Vand Holding A/S, Hofor Spildevand Holding A/S og Hofor A/S.

Bekymrede og uinformerede borgere.

Borgerne i Dragør er naturligvis meget bekymrede over drikkevandets ringe kvalitet og Dragør Kommunes manglende advarsler.

Det lave og forsinkede informationsniveau fra Allan Holst og Dragør Kommune kritiseres af borgerne, som efterlyser højst mulige informationsniveau fremover.

Det er mildest talt foruroligende, at borgerne endnu en gang ikke advares og informeres om forurening af drikkevandet med rettidig omhu.

Klik her for at se bestyrelseskonstellationen i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Klik her for at se ‘Sundhedsmæssig effekt af styren i vand fra Dragør Vandværk’

Dragør: Status for situationen på Dragør Vandværk

Status for situationen på Dragør Vandværk

Nyt om Dragør Vandværk

Fund af stoffet DMS på vandværker i Dragør og Hvidovre