C driller AOV & CWWP.

Kongelunden. Udlændingestyrelsens asyl-grund udvikler sig til en legeplads for politikernes indbyrdes drillerier.

Læn jer tilbage, kære borgere, og vær tilskuere til politikernes frie leg.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Kongelundens politiske legeplads.

KB-medlem Kenneth Gøtterup (C), har i den forløbne uge drillet det snævre AOV-flertal, som udgør 8 ud af 15 KB-medlemmer i Dragør Kommune.

Borgergruppen får i kølvandet på politikernes drillerier mange henvendelser fra forvirrede borgere.

Borgerne spørger, om det er rigtigt, at Copenhagen White Water Park ikke bliver en realitet i Kongelunden, og dermed er ude af Dragør?

Nej, CWWP er først lukket ned, når Dragør Kommune og AOV-flertallet kommer med en klar udmelding om dette til dragørborgerne.

Borgerne står sammen på tværs af politisk overbevisning, og borgerne har gennem de seneste 4 måneder minutiøst bevist, at en White Water World Cup Arena ikke hører hjemme i Dragør By.

Tak, til alle jer, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Aflevering af åben underskriftindsamling til borgmesteren.

Borgerne har afleveret underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), som personligt har kvitteret for modtagelsen mandag den 21. januar 2019.

Indsamlingen, der vokser støt, har indtil videre rundet 1.075. Vi fortsætter.

I et medfølgende brev til borgmesteren, der bliver han bedt om personligt at besvare følgende spørgsmål:

”Vil du lytte til naboer og borgere i Dragør samt andre brugere af området omkring asylgrunden i Kongelunden, og dermed bringe samarbejdet mellem Dragør Kommune og CWWP definitivt til ophør?” (Brev til borgmesteren, Underskriftindsamling, 20.1.2019).

Vi afventer borgmesterens reaktion på underskriftindsamlingen, og hans personlige besvarelse af spørgsmålet.

CWWP på dagsordenen.

I går blev der afholdt møde i Økonomiudvalget.

Kenneth Gøtterup (C) havde inden mødet, allerede den 8. januar 2019, via mail anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”STOP AF PROJEKT CWWP”.

”C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven”.

”Motivation: I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret” (Dagsorden, ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

AOV valgte at komme med et modforslag, som ikke var på dagsordenen:

”BESLUTNING”.

”Forslag fra AOV: AOV foreslår, at spørgsmålet afventer de videre undersøgelser inden endelig stillingtagen” (ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

C og T stemte imod forslaget: 3.

A, O og V stemte for forslaget: 4.

Hermed vil AOV-flertallet fortsætte med CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil åbenbart ikke tillade, at han taber ansigt overfor C – eller overfor andre for den sags skyld.

De ansvarlige politikere.

Man skal som borger ikke nødvendigvis høre på alt, hvad politikerne siger, man skal derimod bedømme dem på, hvad de reelt gør.

Dette gælder især AOV-flertallet i Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup (V), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Nicolaj Bertel Riber (A), Anne Blegvad Funk (O) og Morten Dreyer (O) vil stadig placere en White Water World Cup Arena i Kongelunden.

Ved CWWP-byggegrund 3 vil det snævre AOV-flertal opføre forlystelsesparken CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte bruger som følge heraf et stigende antal mandetimer på CWWP – et prestigeprojekt som siden 2016 har været ført under radaren af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgmesteren fortsætter sit samarbejde med den private aktør CWWP. Dette er til trods for stor borgermodstand.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Klik her og underskriv, hvis du tænker ’Not CWWP’

Klik her for at se, hvem der sidder i Økonomiudvalget

Klik her for at se C’s forslag til Økonomiudvalgsmødet

Klik her for at se referat af Økonomiudvalgsmødet