Et spørgsmål om journalisering.

Dragør Rådhus. På byrådsmøderne har borgerne mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og kommunalbestyrelsen i ’spørgetiden’. Men det er ikke altid borgmester Eik Dahl Bidstrup svarer.

I spørgetiden på kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2018 stillede jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

”På baggrund af de sidste ugers skriverier i Dragør Nyt om samarbejdet mellem borgmesteren og forvaltningen på den ene side og firmaet bag CWWP – vandparken på den anden side har jeg et spørgsmål til borgmesteren.

Jeg kan forstå, at aktindsigten stort set kun har indeholdt meddelelser fra firmaet og meget få svar fra borgmesteren og administrationen. Det er jo i strid med Offentlighedsloven.

Derfor vil jeg bede borgmesteren redegøre for, hvorledes du vil sikre, at alle mails og mødereferater fra dig og administrationen siden 2016, hvor sagen tilsyneladende startede, bliver journaliseret i henhold til reglerne i Offentlighedsloven”.

Her kan du se borgmesterens reaktion på Dragør Kommune TV:

Borgmesteren ønskede ikke at svare på spørgsmålet på mødet, men bad om at få det skriftligt på mail. Det fik han dagen efter.

Svaret fra forvaltningen.

Borgmesteren ønsker stadig ikke at svare på, hvordan han vil sørge for, at hans udgående mails i sagen om CWWP bliver journaliseret. I stedet overlod han det til sin forvaltning, som den 29. november 2018 svarede med en redegørelse for reglerne i Offentlighedsloven. Svaret indledes med følgende sætning:

”Modtagne eller afsendte e-mails skal journaliseres, hvis den enkelte e-mail har betydning for sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt”. Derefter kommer en række forbehold.

Men her gælder det jo netop, at det fremgår tydeligt af den refererede aktindsigt, at CWWP har modtaget en række mails fra borgmesteren, som ”har betydning for sagen”.

Det er dybt beskæmmende, at borgmesteren ikke vil tage ansvar for, at Offentlighedsloven overholdes i Dragør Kommune i denne sag.

Svaret slutter: ”Det er vores vurdering, at reglerne om journaliserings- og notatpligt i Offentlighedsloven i denne sag er overholdt”.

Uden nogen som helst begrundelse, for denne vurdering, ud fra sagens indhold i øvrigt.

Det er ikke godt nok.

Venlig hilsen,

Lars Tøgern