Borgerhøring om bebyggelse af Bydelsparken.

Politikerne vil placere et nyt ”grønt” boligkvarter på Engvej. Illustration: Dragør Kommune.

Venstre, Liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil sælge og bebygge Bydelsparken – en offentligt tilgængelig park, der ejes af borgerne i fællesskab.

Det Konservative Folkeparti med Kenneth Gøtterup i spidsen har stemt imod forslaget.

1.065 borgere har deltaget i den åbne underskriftindsamling ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’ indtil videre.

Du kan deltage ved at klikke her: www.llk.dk/uslddm

Lokalplanen fra 2018 fastslår, at Bydelsparken er en ”ubebyggelig bydelspark”.

Den er tænkt som en offentlig park – et grønt frirum – ikke som endnu et boligkvarter.

Vildledning af borgerne.

For at sælge den dårlige idé bedre benytter Dragør Kommune grønvaskende ord i høringsmaterialet såsom ”grønne p-pladser”, ”legeskov”, ”bæredygtighedstiltag” og ”artsdiversitet”.

Hermed markedsføres salgs- og byggeprojektet på en vildledende måde, så projektet fremstår mere bæredygtigt, miljøvenligt og grønt end det reelt er.

Borgerhøring – har vi et valg?

Nej, det har vi ikke. Politikerne vil sælge Bydelsparken, uanset hvad borgerne mener, og det kan kun gå for langsomt.

Som forudset er Dragør Kommunes forjagede tidsplan om at foretage borgerhøring i uge 18 – 25, inden den 27. juni 2021, allerede gået fløjten.

Boligkvarteret på 4.500 m² skal rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje, ”grønne” parkeringspladser, fælleshus, skralderum osv.

Borgerhøringen indeholder 3 ledende spørgsmål:

1) Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet?

2) Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet?

3) Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet?

Her gives ikke mulighed for, at borgerne kan sige ”nej tak” til bebyggelse af Bydelsparken, men så er det jo godt, at der er oprettet en underskriftindsamling til formålet.

Politikerne vil sætte Bydelsparken i udbud inden udgangen af 2021, men forsøget på salg af parken kommer ikke til at foregå uden sværdslag fra borgerne.

Klik her for at se ’Indledende høring om boligudvikling på del af Engvej’