Kålmarken-bro på lavt vand.

Visionen om brobyggeriet ved ’Hundelegepladsen’ er stødt på grund.

Det er en kontroversiel sag at bygge på Sydstrandens bred, da den sammen med strandengene udgør et fredet og unikt naturområde.

Mange borgere og besøgende værdsætter området, nøjagtigt som det er, med alle dets fine kvaliteter som grønt frirum.

Broernes slaraffenland.

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der nærmest gået sport i at bygge badebroer.

Nordstranden har med sin syvende badebro forvandlet sig til en tro kopi af whiskybæltets Strandvejen, og med den hæsblæsende fart vi oplever, at Dragør Kommunes byplanlægger dispenserer fra gældende fredninger, så er det nok ikke det sidste broprojekt, der forøger at se dagens lys.

På Sydstranden, blot 700 meter fra Vierdiget-broprojektet, er der store planer om Kålmarken-broprojektet.

Sidstnævnte er imidlertid løbet ind i diverse vanskeligheder og strabadser, siden Dragør Kommune gav tilladelse til projektet den 18. februar 2021.

Lavvande i pengekassen.

Formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen (V), havde sammen med Sydstrandens Badebrolaug planer om at opføre en 1,5 meter høj og 39 meter lang bade- og kajakbro tæt på boligområdet Kålmarken ved ’Hundelegepladsen’.

Den privatfinansierede bro skulle efter planen bygges på Sydstranden ud for svinget ved Store Magleby Strandvej og Søndre Strandvej ”senest i løbet af 2022” – brobyggeriet er dog ikke blevet realiseret grundet finansieringsvanskeligheder.

Sydstrandens Badebrolaug har forsøgt at skaffe 300.000 kr. til projektet, men det har ikke været muligt at nå i mål, og derfor spekuleres der over, om det er på tide at kaste badehåndklædet i ringen.

Kålmarken-broprojektet har ifølge bestyrelsen for badebrolauget afsøgt cirka 40 finansieringsmuligheder, og bestyrelsen mener efter længere tids overvejelser, at ”projektet ser vanskeligt ud”, da der ikke kan rejses tilstrækkelig finansiering til broen.

Hertil kommer, at Sydstrandens Badebrolaug efter eget udsagn har ”kæmpet med administrative fejl og smøl i den kommunale forvaltning og alvorlige benspænd hos Naturstyrelsen”.

Opløsning af badebrolaug.

De mange vanskeligheder er resulteret i, at bestyrelsen har stillet følgende forslag til generalforsamlingen den 18. april 2023:

Bestyrelsen foreslår, at arbejdet med etableringen af badebroen indstilles, og at foreningen som konsekvens heraf opløses jf. vedtægternes § 11 – opløsning. Forslaget vil blive nærmere motiveret på generalforsamlingen”.

Af vedtægternes paragraf 11 fremgår det, at foreningen kan opløses i tilfælde af, at badebroen sløjfes. Ved opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til vandsportsforeninger i Dragør Kommune.

Det bliver interessant at se, hvorvidt Sydstrandens Badebrolaug opløser sig selv – og om broprojektet flyder til de evige jagtmarker eller ej.

Klik her og se ’Vedtægter for Sydstrandens Badebrolaug’

Klik her og se ’Årsregnskab 2021 – Sydstrandens Badebrolaug’

Klik her og se ’Driftsbudget 2022 – Sydstrandens Badebrolaug’

Klik her og se ’Årsregnskab 2022 – Sydstrandens Badebrolaug’

Klik her og se ’Driftsbudget 2023 – Sydstrandens Badebrolaug’