Projekt ’Udeareal ved Elisenborg’ påbegyndt uden høring.

Byggeriet på Engvej er sat i gang af kommunen i huj og hast.

Nu er den gal igen. Dragør Kommune er ved at etablere endnu et stort aktivitetsanlæg i et boligområde, uden at kommunen har sørget for at formalia er i orden, vel at mærke inden byggeriets påbegyndelse.

Dragør Kommune giver 1.000.000 kr. til ’Udeareal ved Elisenborg’, og Nordea-fonden støtter ligeledes projektet med 1.000.000 kr., der er tegnet af Arkitema.

Aktivitetsanlæg med naboer.

Det nye og udvidede udeareal ved Klub Elisenborg på Engvej 2 vil indlysende nok medføre kumulativ støj og øvrige gener for naboer, der bor i lokalområdet ved Blushøj og det fredede gamle Anlæg.

Dragør Kommune har ganske vist afholdt møde med nogle naboer, men kommunen har ikke udsendt ’nabohøringsbreve’, der skal oplyse alle de omkringboende om specifikke forhold i byggesagen, og dermed give de berørte parter mulighed for at komme med bemærkninger og eventuelle indsigelser imod kommunens projekt ’Udeareal ved Elisenborg’.

Hvis man ikke spørger, så får man ikke svar, hvilket jo er meget belejligt, når man vil bygge støjende anlæg i nærheden af folks hjem og haver.

Ingen høring og ingen VVM.

Kommunens projektleder Camilla Schøning Petersen udtaler i maj 2023:

”Jeg tror dog, at vi skal omdøbe nabohøring til et nabomøde, da høringer vist er noget, som laves i forbindelse med byggesagsbehandlingen (hvis de er nødvendige).”

Dragør Kommune har inden byggestart hverken fundet det “nødvendigt” at foretage skriftlig nabohøring, støjvurdering eller VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Det bliver interessant at se, hvordan det spænder af, når de første alvorlige nabokonflikter opstår.

Klik her og se projektets placering i forhold til naboerne

Klik her og se før- og efterbilleder af projekt ’Udeareal ved Elisenborg’