Bydelsparken – politikere ignorerer borgermodstand.

Mange borgere i Dragør mener, at Bydelsparken bør bevares som grønt åndehul.

På trods af kraftig borgermodstand fortsætter Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti ufortrødent deres planer om at sælge og bebygge borgernes grønne frirum på Engvej.

Nøjagtig samme adfærd som under Copenhagen White Water Park-sagen.

Leverpostej på brilleglassene.

Politikerne har i månedsvis foretaget diverse krumspring på de lokale facebookgrupper, for at undgå stillingtagen til borgernes underskriftindsamling ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’.

Aftenens møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget viser med tydelighed, at politikerne allerhelst vil ignorere borgernes høringssvar og tilhørende underskriftindsamling, der er afleveret til Dragør Kommune i slutningen af september.

Kommunen har modtaget 18 høringssvar. Herunder borgernes protestunderskriftindsamling imod salg og bebyggelse af Bydelsparken, som har rundet 1.135 underskrifter, og den er dermed dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling nogensinde. Dette kan ikke overses.

Politikerne har desuagtet smurt deres læsebriller ind i leverpostej og lader som om, at borgermodstanden slet ikke eksisterer.

Vi har desværre været vidner til borgerunddragelse alt for mange gange i nyere tid.

Alene i indeværende valgperiode med bl.a. Copenhagen White Water Park-sagen, Danmarks største Outdoorcenter-sagen, Hollænderpark-sagen, Bydelspark-sagen, Afgangshal-sagen og UNESCO-sagen.

Prestigeprojekterne er politikerprojekter.

De seneste 4 år har borgerne oplevet, hvordan politikerne har forbrugt enorme mængder af tid, skattepenge og forvaltningsressourcer på deres uønskede prestigeprojekter.

Sideløbende med de grandiose projekter er der efterslæb på vedligeholdelse af kommunale ejendomme, bygninger, institutioner, skoler, fortove, stier og veje.

Til gengæld har vi ”fået” en svømmehal til den nette sum af 68.500.000 kr. – men den er mest til pynt og er ofte lukket.

Der er skåret massivt ned på børneområdet, der er bl.a. lukket institutioner, hvilket nu gør at forældre og kommune står med mangel på pladser. Flere børn bliver stuvet sammen på færre kvadratmeter – det går dagligt ud over personalet og børnenes udvikling. De børn, der har brug for ekstra ressourcer, får ikke den hjælp de har krav på og skal have.

Vi har hørt utallige personlige historier om, at ældreplejen og trivslen på plejehjemmene blandt personale og beboere ikke ligefrem er høj, og kommunen var i august måned 2020 ekstremt tæt på at blive sat under administration af Staten grundet mangelfuld økonomistyring på Dragør Rådhus.

Det tankeløse forbrug af tid, penge og forvaltning på politikernes prestigeprojekter forsvinder fra andre vitale områder i vores kommune.

Politikerne ved bedre end borgerne.

Under aftenens møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) blev høringssvarene drøftet.

Ud af de 18 høringssvar er de 6 fra organisationer, foreninger og politiske partier. De resterende 12 er fra borgere i Dragør Kommune. 1.135 borgere har sagt ”nej tak” til opførelse af boliger og aktivitetspark på Engvej.

Det Konservative Folkeparti foreslog ved BEPU-mødet, at sagen skulle stoppes.

Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti stemte imod. Venstre undlod at stemme.

Forslaget er faldet. Borgernes protester i høringssvarene ignoreres ligeledes.

Politikerne vil dermed bruge 450.000 kr. til at fortsætte deres planer. Dragør Kommune har dog allerede brugt en del af beløbet på arkitekt Knud Kappel – nærmere bestemt 87.227,50 kr.

Der skal i forlængelse af politikernes beslutning iværksættes en udarbejdelse af trafikanalyse, plananalyse og tekniske undersøgelser med henblik på at sælge og bebygge Bydelsparken.

Bydelsparken bør bevares.

Efter eget udsagn ville Dragør Kommune sætte Bydelsparken i udbud inden udgangen af 2021, men som borgerne har forudsagt, så kommer det ikke til at ske i år.

Det forjagede og uigennemtænkte salgs- og byggeprojekt er allerede nu en juridisk og demokratisk katastrofe. Endnu en dårlig sag i perlerækken for Dragør Kommune.

Politikernes planer bør med sund fornuft stoppes nu, så der ikke spildes mere tid, flere skattepenge og yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på projektet.

Lad os bevare Bydelsparken som et grønt rekreativt område til glæde for borgere i alle aldre.

Klik her for at se ’Forvaltningens resumé af høringssvarene’

Klik her for at se ’Referat af BEPU’s sagsbehandling: Engvejsarealet – indkomne høringssvar’

Klik her for at deltage i indsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’