Bydelsparken bevares – alle gode gange 3.

Nicolaj Bertel Riber, Peter Læssøe og Helle Barth vil sælge hele eller dele af Bydelsparken.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder med den ene hånd, at Socialdemokratiet er trukket i den ”grønne førertrøje”, og med den anden hånd vil han sælge og bebygge borgernes grønne frirum på Engvej.

Socialdemokratiet (A), Liste T (T) og Venstre (V) fortsætter, på trods af årelang borgermodstand, sine planer om at opføre boliger og en aktivitetspark i Bydelsparken på Engvej.

Byggeprojektet trækkes i land.

I begyndelsen af maj måned faldt ATV dog endelig til patten og foreslog, at sagen om byggeri i Bydelsparken skulle bringes til ophør:

”A+T+V foreslår, at sagen om byggeri på Engvejsarealet stoppes”.

Forslaget er efterfølgende taget op på møderne i:

1) Klima-, By- og Erhvervsudvalget (11. maj 2022).

2) Økonomiudvalget (19. maj 2022).

3) Kommunalbestyrelsen (2. juni 2022).

Tredje tur i karrusellen.

Her til aften er Engvejsagen endnu en gang behandlet på kommunalbestyrelsesmødet.

ATV’s upopulære vision om et boligkvarter på 4.500 m² skulle ifølge projektforslaget rumme 4 ungdomsboliger, 10 familieboliger og 14 seniorboliger med tilhørende stikveje og såkaldt ”grønne parkeringspladser”.

Ydermere skulle der opføres en larmende aktivitetspark 15 meter fra nuværende naboer og klos op ad de 28 planlagte boliger. Man klør sig i nakken.

De 28 planlagte boliger ville være støjbelastet fra første færd, hvilket viser hvor tankeløst, uprofessionelt og omkostningstungt det politiske og forvaltningsmæssige arbejde er i Dragør Kommune.

Socialdemokratiets grønne førertrøje.

Nicolaj Bertel Riber (A) og Helle Barth (V) fremsatte under aftenens kommunalbestyrelsesmøde et nyt forslag om at boligudvikle 6.000 m² med blandede ejerformer i hjertet af Bydelsparken.

Hermed skulle der med et trylleslag snuppes yderligere 1.500 m² af Bydelsparken, set i forhold til det oprindelige projektforslag, hvori boligbyggeriet efter planerne skulle anlægges på 4.500 m².

Socialdemokratiets ”grønne førertrøje” er ret beset en betongrå T-shirt.

Det Konservative Folkeparti (C), Liste T (T) og Sydamagerlisten (L) var imod forslaget.

Socialdemokratiet og Venstre blev nedstemt i Dragør Byrådssal.

Tredje gang er åbenbart lykkens gang – Engvejsagen er nu definitivt afsluttet.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af KB-mødet ’Engvejsarealet – trafikanalyse og plannotat for boligudvikling’