Er havmiljøet i Køge Bugt 60.000 kr. værd?

Nej, ikke for Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (C), 1. viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A) og 2. viceborgmester Helle Barth (V).

Matroserne melder til dæktjeneste.

I foråret sagde Dragør ”nej tak” til dumpning af slam fra Lynetteholm-byggeriet og ville tilslutte sig de andre 7 kystkommuner i ’Alliancen’. Dette blev foranlediget af, at borgerne siden oktober 2021 havde hjulpet den passive kommunalbestyrelse med venlige skub i ryggen, så Dragør Kommune kunne deltage aktivt i Køge Bugt-samarbejdet.

I slutningen af marts 2022 vedtog Dragør Kommunes 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer enstemmigt, at man ville samarbejde med kommunerne Køge, Stevns, Solrød, Vallensbæk, Greve, Ishøj, Brøndby og vore svenske naboer for at modvirke dumpningen af 2.000.000- 2.500.000 m³ slam i Køge Bugt og fremadrettet værne om biodiversiteten under havoverfladen.

Bedre sent end aldrig, som man siger efter et halvt års ventetid, og politikerne høstede roser fra borgerne.

Her til aften vendte borgmesteren dog 180 grader.

Vandpiben har fået en anden lyd.

Forkvinde for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) foreslog under aftenens møde i kommunalbestyrelsen, at ”Dragør ikke tiltræder kommissoriet”.

For stemte: 11 – Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

Imod stemte: 4 – Liste T og Sydamagerlisten.

Hermed fravælger Dragør Kommune at indgå i ’Alliancen’.

Dragør Kommunes administration oplyser, at de deltagende kommuner i ’Alliancen’ hver især har bidraget med 60.000 kr. til arbejdet for havmiljøet.

Administrationen tilføjer: ”Hvis Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil”.

Integriteten kastes over bord.

Væk var integriteten og de mange højtsvungne løfter fra borgmester Kenneth Gøtterup (C):

“Dragør tilslutter sig samarbejdet med andre kommuner med interesse for vores lokale vandmiljø. I slutningen af 2021 dannede et antal kommuner i Køgebugt et fællesskab, fordi de var bekymret for vandmiljøet i bugten, blandt andet med udgangspunkt i klapningen eller dumpningen fra byggeriet på Lynetteholmene. Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at vi nu som kommune tilslutter os gruppen, så vi sammen kan støtte op om at få sat fokus på miljøet i Køgebugt og det sydlige Øresund. Jeg ser frem til, at Dragør deltager aktivt i dette samarbejde” (Nyt fra borgmesterkontoret, Dragør Nyt, 27. april 2022).

”Vi vil som kommune gerne sende et klart signal. Vi er ligesom de andre kommuner bekymrede for vandmiljøet i hele Køge Bugt. Derfor vil vi gerne tilslutte os alliancen og afventer nu, om vi officielt kan komme med” (Har fået nok: Endnu en kommune med i alliance mod Lynetteholm, TV 2 Lorry, 28. april 2022).

Grønne lanterner i tågen.

Politikernes munde siger én ting – deres hænder gør noget andet.

Kenneth Gøtterup (C) proklamerer, at Dragør er ”omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om”.

Nicolaj Bertel Riber (A) hævder, at han er trukket i den ”grønne førertrøje”.

Helle Barth (V) påstår, at ”klima og naturbeskyttelse er et hjertebarn” for hende.

Vurder selv troværdigheden ved at se sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen:

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsesmødet

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Drøftelse – vandmiljø i Køge Bugt’

Klik her og læs ’Alliancen: Kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt’