Sydstrandsprojekt trækkes i land.

En ændret udgave af Sydstrandsprojektet foreslås placeret mellem skatebanen og miniboldbanen på havnen.

I disse dage har Dragør Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet travlt med at dispensere for den gældende fredning på Sydstranden. Dispensationerne foretages i adskillige lokalområder begyndende ved Dragør Havn og videre ned langs Sydstrandens kystlinje.

Strandengene bebygges.

Ifølge planen skal der anlægges to bade- og kajakbroer samt etableres en aktivitetspark bestående af 12 motionsbaser på Sydstranden. Sidstnævnte aktivitetspark kaldes i folkemunde for ’Sydstrandsprojektet’.

Dyrelivet og naturen må vige, så politikerne kan klippe røde silkebånd over, og få taget nogle fotos af sig selv med champagnebobler i glassene.

Dragørs nye generationer vil opleve en by, som er fravristet mange af de værdier, der ikke kan gøres op i penge og prestige – det åbne kystlandskab, uberørte strandenge og grønne frirum, der dagligt fungerer som fredfyldte opholdssteder for unge såvel som ældre.

Tys tys-projektet.

Under heftigt pres besluttede politikerne i begyndelsen af september 2022, at Dragør Kommunes forvaltning skulle finde en ny placering til de 12 motionsbaser på Dragørs fredede strandenge.

Tys tys-projektet havde akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede Sydstrandsprojektet fra dets oprindelige placering i og omkring Søvangsbakkerne.

Dragør Kommune havde ikke udført en behovsanalyse, og ingen politikere ville oplyse, hvem den egentlige ophavsmand til Sydstrandsprojektet var – vi måtte forstå, at idéen på mystisk vis var dumpet ned fra himlen.

På trods af at Sydstrandsprojektet finansieres af skatteborgerne, så har det heller ikke været muligt for borgerne at få et konkret svar på, hvad tidshorisonten er for forvaltningens genbehandling af sagen og tilkendegivelse af en ny placering på Sydstranden.

Projektets tidshorisont.

Efter henvendelse til rådhuset blev følgende løse tidshorisont modtaget fra kommunaldirektør Mads Leth-Petersen den 13. oktober 2022:

Der er ikke udarbejdet en tidsplan for, hvornår projektet om motionsredskaber på Sydstranden skal tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget til politisk behandling. Det er dog min forventning, at udvalget vil have fået forelagt en ny sag med forslag til placering af motionsredskaber inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Det vil sige, at ifølge direktørens ”forventning” vil det tage forvaltningen op til 6 måneder at foreslå en ny placering på Sydstranden.

Derefter skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget sagsbehandle Sydstrandsprojektet for tredje gang.

Trods tre rykkerskrivelser til kommunaldirektøren, så er forvaltningens forslag om en ny ”placering af motionsredskaber” ikke blevet besvaret af direktøren efter ”udgangen af 1. kvartal 2023”.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter.

Sagen er allerede blevet behandlet én gang i Økonomiudvalget, én gang i kommunalbestyrelsen og to gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Omplacering af projektet.

Eksborgmester Helle Barth (V), der er i gang med placeringen af sin sjette aktivitetspark siden 2018, er nu vendt 180 grader i sagen om Sydstrandsprojektet – nu stiller Venstre forslag om, at motionsredskaberne ikke skal placeres på de fredede strandenge.

I en mail til Dragør Kommunes forvaltning foreslår hun:

”V stiller forslag om, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet bruges til renovering – og eventuelt supplering med nye motionsredskaber – af de motionsredskaber, som er opstillet på havnen ved Dragør Bådelaug.”

Sydstrandsprojektet er dermed omplaceret og reduceret betragteligt. De supplerende motionsredskaber skal ifølge Venstres forslag opstilles ved Dragør Bådelaug på Færgevej, lige ved siden af Dragør Kommunes fremtidige aktivitetsparkprojekt ’Dragør Skatepark’.

Ak, ja. Forvaltningskarrusellen snurrer derudad, med store omkostninger til følge, imens andre ’kedelige pligtopgaver’ tilsidesættes af politikerne – for det er da meget sjovere at være projektmagere, end det er at håndtere de presserende opgaver og udfordringer, som man er folkevalgt til at varetage.

Sydstrandsprojektet skal nu for tredje gang sagsbehandles af Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023. Derefter skal projektet sagsbehandles for anden gang af Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Torsken trækkes i land.

Det er en ualmindelig dårlig idé at bebygge fredede områder i Dragør, det ved alle – og nu virker det da også som om, at tanketorsken bliver trukket i land indenfor en overskuelig fremtid.

Dragør Kommune har som bekendt gevaldige udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, plastikgranulatforurening ved kunstgræsfodboldanlægget, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Et naturreducerende og tidskonsumerende Sydstrandsprojekt udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed.

Det er på tide, at udvise rettidig omhu, og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Det politiske projekt trækkes forhåbentlig i land – man har jo altid lov til at håbe.

Klik her og se dagsordenen for Klima-, By- og Erhvervsudvalget ’Punkt 23: Medlemsforslag fra V – Motionsstier på Sydstranden’