Kålmarken-broprojekt stoppes.

Der er løbet meget vand i Sydstranden, siden broprojektet startede i 2019.

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der nærmest gået sport i at bygge badebroer.

Efter planen skulle endnu en bade- og kajakbro bygges på Sydstranden ud for svinget ved Store Magleby Strandvej og Søndre Strandvej ”senest i løbet af 2022” – men nu er projektet stoppet.

Broprojekt stoppes.

Formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen (V), havde sammen med Sydstrandens Badebrolaug planer om at opføre en 1,5 meter høj og 39 meter lang bade- og kajakbro tæt på boligområdet Kålmarken ved ’Hundelegepladsen’.

Den privatfinansierede bro skulle bygges på den fredede Dragør Sydstrand, der er beliggende i Amager Vildreservat og hører under Natura 2000 – et område, hvori dyrearter og naturtyper bør beskyttes, og vandfugle skal have fred og ro til at raste og søge føde.

Ifølge Sydstrandens Badebrolaug er brobyggeriet dog ikke blevet realiseret grundet krav fra Fredningsnævnet, finansieringsvanskeligheder og prisstigning i byggematerialer.

Brolaug nedlægges.

Sydstrandens Badebrolaug har som konsekvens af strabadserne opløst sig selv under årets generalforsamling den 18. april 2023 – og har dermed opgivet planen om at opføre broen.

Blot 700 meter fra Kålmarken-broprojektet er der store planer om Liste T’s Vierdiget-broprojekt, der i disse dage møder kraftig borgermodstand.

Vierdiget-brosagen og 32 borgerklager over projektet er nu til behandling hos Kystdirektoratet, der har fået overleveret sagen fra Dragør Kommune den 6. februar 2023.

Klik her og se optakten til nedlægning af projektet ’Kålmarken-bro på lavt vand’

Klik her og se Sydstrandens Badebrolaugs egen forklaring i lokalavisen Dragør Nyt ’Badebrolav stopper’

Klik her og se ’Referat af generalforsamling i Sydstrandens Badebrolaug 2023’