Dragør Skatepark etableres i foråret 2024.

Skateparken skal opføres på Færgevej ved Dragør Havn.

Det er langtfra alle, der synes, det er en god idé, at politikerne vil placere ’Dragør Skatepark’ ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by.

Etablering af aktivitetspark.

I 2021 blev kommunen via de indledende høringssvar gjort bekendt med, at den 645 m² store skatepark (tidligere 750 m²) blandt andet møder modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Danmarks Naturfredningsforening. Den kommunale grund er delvist fredet.

’Dragør Skatepark’ vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer såvel som overnattende lystsejlere. Det kan man ikke komme udenom, uanset hvad man mener om projektet.

Projektgruppen bag aktivitetsparken planlægger nu at påbegynde byggeriet i marts 2024.

Det vil tage cirka 12 uger at opføre betonanlægget, som koster 1.375.000 kr. (tidligere 1.300.000 kr.).

Kommune overtager ansvar.

’Dragør Skatepark’ har i indeværende måned pludselig bedt Dragør Kommune om 200.000 kr. til skateparken, hvilket overhovedet ikke stemmer overens med beskrivelsen af det hidtil påståede ”gratis” projekt.

Anlægget skal placeres på Dragør Kommunes delvist fredede jord, og det er kommunens ansvar, at vedligeholde skateparken efter tilblivelsen. Eventuel fjernelse af betonanlægget påhviler ligeledes kommunen, hvorefter der skal reetableres græs.

Projektet er indtil videre blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i over to år, men man har stadigvæk ikke konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg.

Måske er det en god idé, hvis Dragør Kommune først og fremmest beskæftiger sig med lovpligtig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), støjvurdering, teknisk gennemgang af projektet, høring, lokalplanproces osv. – inden projektmagerne ivrigt fastsætter en dato for byggeriets påbegyndelse.

Klik her og læs ’Dragør Skatepark er på vej’