Spørgsmål om PFAS-udledning i Øresund.

Dragør Nordstrand. Udløbet U8 ligger tæt på beboelse, badebroer og fiskegarn.

Ved Nordstrandsbugten bekymrer beboerne sig med rette for, hvad der allerede er blevet udledt, og hvad der i disse dage udledes fra lufthavnen til havmiljøet i lokalområdet, som rummer intet mindre end otte badebroer på den korte kyststrækning mellem lufthavnen og Dragør Havn.

Er Øresund sundt?

Udløbet fra lufthavnen til Nordstrandsbugten kaldes ”U8”. Herfra udledes der årligt 185.000 m3 vand fra lufthavnsområdet – altså i gennemsnit 500.000 liter vand i døgnet hele året rundt.

Lufthavnens egenkontrol konstaterede i 2022 indhold af PFAS-stoffer på 380 ng/l i vandet. Det er 2.923 gange for højt set i forhold til grænseværdien i havvand på 0,13 ng/l.

Spørgsmål om PFAS.

I et åbent læserbrev til Københavns Lufthavne A/S, Dragør Kommune og Tårnby Kommune stiller Nordstrandsforeningen fem seriøse spørgsmål i lokalavisen Dragør Nyt, der nu er blevet ’besvaret’ med useriøs udenomssnak.

Søforklaringen kommer fra Dragør Kommunes centerchef for Plan, Teknik og Erhverv, Jesper Horn Larsen, der også ’svarer’ for Tårnby Kommune og dennes miljøafdeling, der som en del af det forpligtende samarbejde er tilsynsførende natur- og miljømyndighed i Dragør.

Københavns Lufthavne A/S holder fortsat tand for tunge, og forbliver i skyggen som den tavse forurener.

Klik her og læs Nordstrandsforeningens ’Åbent brev om forurening: Er det farligt at bade på Nordstranden?’

Klik her og læs Dragør Kommunes ’Svar på læserbrev: Om sikkerhed for badende på Nordstranden’