P-pladser på Stejlepladsen.

Stejlepladsens pæleskov er en vigtig del af miljøet på Dragør Havn.

Ifølge ’Forhøring om udvidelse af Stejleparkering som erstatningsparkering for etablering af cykelbaner på Vestgrønningen’ vil Dragør Kommune udvide parkeringspladsen ved siden af Stejlepladsen.

Uhensigtsmæssig byplanlægning.

Med tanke på, at kommunens administration er ved at omdanne landjorden på Dragør Havn til én stor parkeringsplads for biler og busser, så er det måske på tide at stoppe op og prioritere den maritime historie og havnemiljøet, som vi lokale, og turister fra alverdens lande sætter stor pris på.

Forslaget kan med rette kategoriseres som uhensigtsmæssig og tankeløs byplanlægning, der ganske vist sparer folk for nogle få skridt, men til gengæld går det stik imod tankegangen om, at vi i Dragør nænsomt tager hånd om alt bevaringsværdigt.

Stejlepladsen bør bevares.

Det er den omvendte verden, at man på Dragør Rådhus vil fjerne en vigtig del af havnens historie, for dermed at skabe parkeringspladser til besøgende, der netop kommer til Dragør for at opleve byens charme og interessante historie som havneby.

Bevar venligst Stejlepladsen – året rundt er der som bekendt masser af parkeringsmuligheder, især på de store bilparkeringsanlæg henholdsvis ved det nye værft og den nye havn.

Sidstnævnte er en kæmpe parkeringsplads, som med fordel kan gøres mere attraktiv for fastboende såvel som gæster, hvis man fjerner grusbelægningen og de grove sten – for derefter at asfaltere.

Klik her og læs ’Ikonisk stejleplads nedlægges’