Skybrud på Sydvestpynten.

TAMU-centrets marker ligger på fjerde uge stadig under vand.

I kølvandet på stormfloden den 20. oktober 2023 er boligområdet ved Sydvestpynten blevet ramt af et skybrud den 16. november 2023.

Umiddelbart efter stormfloden valgte Dragør Kommune at stoppe for pumperne, der skulle lede vandet fra TAMU’s marker væk.

Jorden i området er nu fuldstændig vandmættet, og kloakker såvel som afvandingsgrøfter kan ikke følge med de massive vandmængder, der under gårsdagens skybrud endnu en gang fandt vej til haver og boliger.

Klik her og læs ’Boligområder på Sydamager hårdt ramt af oversvømmelser’