Forurenet værftsgrund udlejes.

Dragør Kommune har sat den gamle bådeværftsgrund i udbud.

Den 15. februar 2024 sender kommunen lejen af den forurenede grund i udbud, og eventuelle lejere kan dermed byde ind med, hvor meget de vil give i leje, og hvad de vil bruge lokalerne på havnen til.

Det offentlige udbud af værftsgrunden løber til og med den 13. juli 2024.

Der er dog et lille aber dabei. To udførlige rapporter fra marts 2021 fastslår forureningsgraden af grunden, men rapporterne er ikke blevet forelagt kommunalbestyrelsens medlemmer, inden bestyrelsens godkendelse af kommunens udbudsmateriale den 25. januar 2024.

Kraftig forurening nedtones.

Kommunens indhentede rapporter er hverken vedlagt eller omtalt i udbudsmaterialet. De er heller ikke offentliggjort.

I udbudsmaterialet nævnes forureningen af værftsgrunden kun overfladisk i én enkelt sætning:

”Ejendommen udlejes uden ansvar for Dragør Kommune, herunder også uden forurenings- og oprensningsansvar.” (EDC Erhverv, Offentligt udbudsmateriale – ejendommen på Gammel Havn 12).

Rapport om forurening.

Dags dato udtaler borgmester Kenneth Gøtterup (C) på de sociale medier:

”Der er lavet en rapport med omfanget af forureningen (…) Den er udarbejdet, som jeg husker det, tilbage i 2021.” (Kenneth Gøtterup, Facebook, Vi der holder af Dragør, 1. februar 2024).

Dette er helt ny viden, og kommer som en overraskelse for flere, da undersøgelsen hverken er blevet udleveret til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Sagsbehandling i Dragør Byrådssal.

Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Blønd (L) udtaler på de sociale medier:

”Det viser sig, at der ligger 2 meget udførlige rapporter fra 23/3-2021, der viser forureningsgrad 4. Ingen af disse rapporter har – af ukendte årsager – været forelagt KBEU eller KB i behandlingen af udbudssagen.” (Flemming Blønd, Facebook, Vi der holder af Dragør, 1. februar 2024).

Sagsbehandlingen og godkendelsen af udbudsmaterialet blev foretaget den 25. januar 2024 af Dragør Kommunes kommunalbestyrelse.

Spørgsmålet er så, om behandlingen af sagen er foregået på et oplyst grundlag?

Klik her og se ’Offentligt udbudsmateriale – ejendommen på Gammel Havn 12’

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsens sagsbehandling

Klik her og se referat af kommunalbestyrelsens ’Godkendelse af udbudsmateriale – det gamle værft’