Græsslåning i fredede naturområder.

Dragør Kommune foretager intensiv græsslåning i strid med naturbeskyttelsesloven.

Foråret er lige om hjørnet, og Tårnby Kommunes miljøafdeling har, som tilsynsførende myndighed, gjort Dragør Kommune bekendt med, at Vej- og Gartnerafdelingen ikke længere må køre de kommunale græsslåmaskiner igennem fredede naturområder adskillige gange i vækstsæsonen.

En plejeplan må som bekendt ikke være i strid med fredningen, men et stædigt politisk flertal på Dragør Rådhus har dog ikke tænkt sig at lytte efter det velmenende påbud fra Tårnby Kommune.

Kystområdet Sydamager er fredet.

Der er især fokus på Dragør Kommunes såkaldte ’pleje’ af naturområderne mellem Søndre Strandvej og Dragør Fort.

I en undersøgelse fra sensommeren 2023 klargør Tårnby Kommune:

Det er Tårnby Kommunes vurdering som tilsynsmyndighed for fredningen af Kystområdet Sydamager, at en omlægning af driften af Delområderne A, B og C så områderne fremover bliver plejet som brugsplæner ved maskinel græsslåning som en del af den almindelige pleje af kommunens offentlige arealer, er i strid med fredningens særbestemmelse for Delområde 3, idet området i fredningen er udlagt til ekstensive rekreative formål og derfor forudsætter en forudgående dispensation fra fredningen.

Dragør Kommune henvises derfor til at ansøge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen, hvis områderne A, B og C ønskes at blive plejet som brugsplæner gennem en intensiv maskinel græsslåning.” (Anette Pedersen, leder for By, Miljø og Klima, Tårnby Kommune, 30. august 2023).

Flertal vil fortsætte intensiv græsslåning.

Med borgmesteren i spidsen vil Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre søge om dispensation fra den gældende fredning hos Fredningsnævnet.

Målet er, at konstitueringspartierne vil fortsætte med at klippe alle væksterne ned, og holde områderne som velfriserede prydplæner, hvilket overhovedet ikke falder i tråd med politikernes løfte om at fremme biodiversiteten i Dragør.

Politikernes vante stædighed, og manglende forståelse for naturens mekanismer, vinder endnu en gang over plante- og dyrelivets trivsel.

Nogle mennesker vil bare ikke lytte til fornuft – de hører kun sig selv.

Klik her og se Tårnby Kommunes ’Vurdering af §3-status for tre kystnære delområder i Dragør Kommune’ (30. august 2023)

Klik her og se Dragør Kommunes ’Pleje fremover’ (8. november 2023)

Klik her og se ændret pleje omkring Delområde C ’Kys frøen på Batterivej’ (14. januar 2024)