CWWP-sagen skal lige bundfælde sig hos borgmesteren 1 års tid.

Kongelunden. Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv. Der arbejdes stadig på at rydde grunden for skimmelramte bygninger på Kalvebodvej 250 i Dragør.

Mens Dragør Kommune kæmper med gevaldige økonomiske udfordringer forsøger Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) at undersøge muligheden for at købe en af de mest fredede grunde på Amager, hvor de mod alle odds vil opføre Danmarks største Outdoorcenter i samarbejde med den private aktør DGI.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har før forsøgt sig med sit prestigeprojekt CWWP, der blev mødt med massiv borgermodstand og skubbet rundt på 3 forskellige grunde i Dragør Kommune.

Som lovet blev Copenhagen White Water Park lukket ned af borgerne på den tredje adresse Kalvebodvej 250.

I den forbindelse blev borgmester Eik Dahl Bidstrup spurgt af TV2:

”Hvad har du som borgmester lært af hele denne sag?” (TV2/Lorry, 7. marts 2019).

Hertil svarede borgmesteren:

”Det vil jeg gerne vente med at udtale mig om, til det har bundfældet sig” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har stadig ikke svaret. Så vi må formode, at det endnu ikke har bundfældet sig hos ham.

Ved selv samme lejlighed udtalte borgmesteren, at han håbede på ”opbakning til et nyt projekt på Kongelundsgrunden, som Udlændingestyrelsen torsdag bekræftede, at Dragør Kommune kan få mulighed for at købe” (Eik Dahl Bidstrup, 7. marts 2019).

Borgmesteren har ganske vist ikke svaret på TV2-journalistens relevante spørgsmål, men det fremgår tydeligt, at borgmesteren ikke har lært noget som helst af CWWP-sagen.

Midt i en økonomisk krise retter borgmester Eik Dahl Bidstrup og 2. viceborgmester Peter Læssøe nu sit blik mod at opføre Danmarks største Outdoorcenter på en problematisk grund, der ikke engang ejes af Dragør Kommune – man klør sig i nakken.

Dragør Kommunes bygninger, skoler og institutioner er blevet misligholdt i årevis – der er ingen rimelighed i de dispositioner borgmesteren træffer.

Borgerne efterlyser atter rettidig omhu.