Chefjurist forudser klagesager i Ankestyrelsen og borgermodstand mod salg af Engvejsarealet.

Aktindsigt viser, at kommunaldirektør i Dragør Kommune, Henrik Harder, efter aftale med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har fået besked på at invitere Lind & Risør med til møde med kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

Arkitekt- og byggefirmaet Lind & Risør købte og bebyggede den 27.500 m2 store grund med panoramaudsigt over Øresund, hvor Vierdiget Skole lå indtil 2015.

Dragør Kommunes chefjurist svarer kommunaldirektøren:

“Hej Henrik

I Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at: 

”Reglerne om offentligt udbud indebærer selvsagt, at der ikke forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes beslutning om, hvilken tilbudsgiver der skal erhverve den pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker og dermed er egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud.” 

Ved at invitere Lind & Risør som de eneste ud over de almene boligorganisationer, risikerer kommunen kritik fra de øvrige tilbudsgivere, herunder specielt nogle af de lokale. Selvom L&R måske ikke kommer til at præge udbudsmaterialet direkte, så vil nogle tilbudsgivere sidde med den opfattelse, at L&R har opnået en særlig fordel i det følgende offentlige udbud. 

Det er måske ikke direkte ulovligt, men det kan medføre massiv kritik og i værste fald unødige klagesager i Ankestyrelsen og Konkurrencestyrelsen osv. Det er ikke kun tilbudsgiverne jeg tænker på, men også de omkringboende som ikke vil have byggeri på grunden der vil forsøge at bremse processen med alle midler. 

Jeg synes under alle omstændigheder, vi skal overveje om det er den rette model. 

Venlig hilsen 

Carsten Kjær-Knudsen 

Chefjurist.
Borgmestersekretariat og Personale”.

Ankestyrelsen må gribe ind.

Vi vil lade det være fuldstændig op til borgerne og interessenterne i Engvejsarealet, om Dragør Kommunes ledere har valgt den “rette model” eller ej.

Dragør Kommunes forvaltning vælger gang på gang at bryde Forvaltningsloven – den bliver ikke ved med at gå.

Borgermodstanden mod salg af hele eller dele af Engvejsarealet/Bydelsparken er godt i gang – og flere sager er allerede overdraget til Ankestyrelsen.

Klik her og se ‘Mail om udvikling af Engvejsarealet i Dragør’