Skal der bygges i krattet på Engvej?

Bydelsparkens kratområde. Flertallet i kommunalbestyrelsen vil udradere dette skønne krat, hvori børnene boltrer sig.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) underskrev i 2018 Lokalplan 77A, som er gældende for Bydelsparken på Engvej.

Det har han åbenbart glemt – her er tale om et akut tilfælde af hukommelsestab.

Lokalplan 77A fastslår, at Bydelsparken er en ”ubebyggelig bydelspark”.

Få år efter sin underskrivning af lokalplanen vil den byggelystne borgmester alligevel opføre boliger på Engvejsarealet.

Bydelsparken er borgernes grønne frirum.

Krattet fungerer til daglig som en yndet legeplads for områdets børn.

Ifølge Dragør Kommune indebærer vedtagelsen af Lokalplan 77A, at fysiske ændringer indenfor lokalplanens område skal ske som angivet i planen.

Lokalplanen tillader ikke boligopførelse på Engvejsarealet.

Det er der en årsag til.

Bydelsparken er tænkt som en park – et grønt frirum – ikke som endnu et boligkvarter.

Engvejsarealet er det sidste reelle grønne område på Sydstranden med offentlig adgang i byzone – en naturlig del af den grønne kile, der starter ved Kirkevej og består af kirkegården, Blushøj, det gamle og nye anlæg samt Bydelsparken.

Desuagtet vil Venstre-borgmesteren i fællesskab med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T sælge og bebygge Bydelsparken med boliger.

Borgmesteren og AOT vil bygge i strid med lokalplanen.

Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Liste T (T) har for nylig meldt ud, at de vil bygge boliger i Bydelsparkens kratområde.

Børnenes ’vilde’ legeplads skal dermed jævnes med jorden – hvis det står til AOT.

Byggeplanerne er i strid med lokalplanens forskrifter – her ses kratområdet i Delområde 1:Delområde 1: Udlægges til bydelspark med mulighed for forskelligartede sports- og fritidsaktiviteter. Området må ikke bebygges, bortset fra mindre servicebygninger, hvis anvendelse tjener områdets formål.

Delområde 2: Udlægges til institutions- og fritidsformål.

Delområde 3: Udlægges til tennisaktiviteter med tilknyttet klubhus.

Delområde 4: Udlægges til institutionsformål.

Delområde 5: Udlægges til sti- og parkeringsformål. Området må ikke  bebygges.

”Delområde 1 fastholdes som en ubebyggelig bydelspark, med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for en fortsat anvendelse af området til skoleidræt. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: Bydelspark, sportsaktiviteter, institutioner og lignende” (Lokalplan 77A, Dragør Kommune, 24. maj 2018).

Borgermodstand mod salg og bebyggelse af Bydelsparken.

Den voksende borgermodstand er blandt andet resulteret i en underskriftindsamling mod salg af Bydelsparken, som har rundet 1.045 underskrifter indtil videre.

Underskriftindsamlingen er afleveret til kommunalbestyrelsen og Dragør Kommunes direktion.

Klik her for at se ‘Lokalplan 77A – For et sports- og fritidsområde ved Engvej’