Planen om salg af Bydelsparken fortsættes.

Bolden triller videre. AOTV vil stadig sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

I juni 2020 startede borgerne en underskriftindsamling i protest mod AOTV’s byggeplaner om boliger og en aktivitetspark på Engvej.

Indsamlingen har nu rundet 1.035 underskrifter.

Under kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2020 blev Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti ikke desto mindre enige om, at borgernes fælles ejendom på Engvej ”eventuelt” udbydes til købere i 2021.

Interessenterne/køberne er indtil videre: AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Kuben Management, Lind & Risør, NREP, SeniorBo og Generous Development.

AOTV har øjensynlig travlt med at sælge ud af arvesølvet, for at skaffe penge til den slunkne kommunekasse, inden kommunalvalget i 2021.

C mener ikke, at der er enighed om Engvejsarealet.

Det Konservative Folkeparti foreslog under kommunalbestyrelsesmødet, at der ikke tages stilling til boligudvikling på Engvej i denne valgperiode – da der ikke er politisk enighed om byudviklingen.

Dette blev nedstemt af AOTV.

Kenneth Gøtterup (C) udtaler: ”Ja, lad os droppe boligudviklingen på Engvej. Det interessante i AOVT forslag om at arbejde videre med boliger er, at de 1) ikke kan fortælle hvad de vil bygge, 2) de vil have en bred drøftelse med borgerne, og 3) at de vil have alle boligtyper på et meget lille areal af Engvej hvis man ser på deres tidligere udmeldinger. Det kan enhver regne ud, at det ikke kan lade sig gøre. Så interessant hvad det hele ender med” (Dragør News, 18. december 2020).

Inspirationsture for kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes direktion vil nu sende kommunalbestyrelsens medlemmer på ”inspirationsture” i første halvår af 2021 – medlemmerne skal på udflugt til forskellige boligområder med blandet bebyggelse.

Efter årelang politisk behandling er de basale forhold dog stadig ikke i nærheden af at være på plads:

  • Lokalplanen tillader ikke boligopførelse på Engvejsarealet.
  • Ingen er kommet med en løsning på de trafikale udfordringer, infrastruktur, farlig skolevej osv.
  • Man fratager borgerne et vigtigt grønt frirum beliggende i byzone.

Ny kommunalbestyrelse skal vælges.

Der er kommunalvalg i 2021, hvilket mange borgere har ventet på med længsel.

CWWP-sagen og Engvejsagen bliver formentlig nogle af de mest diskuterede emner i den lokale debat op til valget.

Klik her for at se ’Boligbyggeri i grønt område kan komme i udbud allerede i 2021’