Er UNESCO en gratis omgang for borgerne?

Heftig debat om UNESCO, trafik, turisme og økonomi præger byen i disse dage.

Borgerhøringen om Dragørs eventuelle optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen har ikke ønsket en folkeafstemning, og derfor må vi ’nøjes’ med en borgerhøring, der forsyner politikerne med borgernes input.

Størstedelen af de deltagende borgere har sagt ”Nej tak” til UNESCO-projektet.

Årsagen hertil er primært problematikkerne vedrørende trafik- og turistforøgelse.

Der er allerede masseturisme i Dragør.

Kan politikerne beslutte sig om UNESCO eller ej?

Ja, det kan de.

Torsdag den 22. april 2021 behandler borgmesteren og den øvrige kommunalbestyrelse UNESCO-sagen, og der skal hermed træffes en beslutning om, hvorvidt kommunen skal:

1) Færdiggøre UNESCO-ansøgningen og indsende den til Kulturministeriet.

2) Undlade at færdiggøre ansøgningen og tages af forsøgslisten til UNESCO.

3) Forblive på forsøgslisten til UNESCO og undlade at færdiggøre ansøgningen i 2021.

Det er vigtigt, at alle parter får en endelig afklaring, så UNESCO-sagen ikke står og flagrer i vinden i en yderligere årrække.

Valgmulighed 3 er derfor en rigtig dårlig option, der skubber politikernes stillingtagen til efter Kommunalvalg 2021.

De politiske partier har haft 5 år til at sætte sig ind i sagen, så vi må som borgere forvente os, at politikerne tager en endelig beslutning i næste uge.

Optages Dragør automatisk på UNESCO’s liste?

Nej, det gør vores fælles by ikke.

Ifølge Axel Bendtsen, formand for Dragør Turistråd og medlem af UNESCO-arbejdsgruppen, kan det tage 4-16 år at komme på den ”fornemme” Verdensarvsliste.

Ansøgningen og projektet er en langsigtet og bekostelig affære.

Der er vel at mærke ingen garanti for, at Dragør optages på listen.

Den lokale opbakning er ifølge Kulturministeriet en forudsætning for optagelse.

Borgerhøringen har bøjet et pænt ”Nej tak” i neonrør til vores folkevalgte – men politikerne kan desuagtet beslutte at gå videre med UNESCO-projektet, da det ikke er en folkeafstemning.

Det bliver interessant at se, om kommunalbestyrelsen tager borgernes høringssvar til efterretning eller ej.

I november 2021 skal vi alle til kommunalvalg – så mon ikke der bliver skruet godt og grundigt op for høreapparaterne.

Er UNESCO-sagsbehandlingen gratis?

Nej, det er den ikke.

Ifølge Dragør Kommune har administrationen siden drøftelsen af UNESCO-ansøgningen den 8. juni 2016 været i tæt dialog med UNESCO-arbejdsgruppen, der består af 3 medlemmer.

Skatteborgerne har i 5 år fortløbende finansieret politikernes sagsbehandling, forvaltningens ressourceforbrug og senest firmaet Backscatters analyse af borgernes UNESCO-høringssvar til Dragør Kommune.

Aktindsigt viser, at Backscatters 28-siders rapport alene har kostet os 100.000 kr.

Oversættelse og trykning af UNESCO-ansøgningen koster 400.000 kr.

I referat af kommunalbestyrelsesmødet fra november 2020 fremgår følgende udgifter:

”Såfremt Dragør gl. By udpeges til UNESCO-arv vil det medføre yderligere krav til en effektiv, løbende forvaltning af bevaringsindsatsen, idet der blandt andet skal fastsættes en ny, optimeret administrativ praksis ift. i dag, og der skal f.eks. udarbejdes en revideret lokalplan, som fastsætter tydeligere krav og vilkår. Arbejdet vurderes at forudsætte, at der i 2021/22 afsættes 650.000 kr. årligt til ét årsværk samt 500.000 kr. til udarbejdelse af forslag til revision af LP 25 (red. Lokalplan 25) og evt. andre justeringer på planområdet. Site-managerfunktionen finansieres med et årsværk og varetages af Dragør Kommune som tovholder sammen med Museum Amager efter nærmere aftale” (Kommunalbestyrelsesmøde, Punkt 7: UNESCO – videre proces og konsekvensvurdering, Dragør Kommune, 19. november 2020).

Sitemanager-funktionen koster 100.000-200.000 kr. årligt.

I et brev fra 2018 bekendtgør Slots- og Kulturstyrelsen overfor borgmesteren og Dragør Kommune, at verdensarvsnomineringen er yderst ressourcekrævende, hvilket stiller høje krav til både organiseringen og finansieringen.

Må borgerne sige ”Ja tak” til UNESCO-projektet?

Ja, det må vi gerne.

Må borgerne sige ”Nej tak” til UNESCO-projektet?

Nej, det må vi ikke.

Der tegnes et generaliserende billede af dragørborgerne som værende ugæstfrie huleboere, der lever i mørket og har nok i os selv.

Borgmesteren ’liker’ og bifalder følgende Facebook-kommentar:

”Beboerne i Dragør vil helst lukke sig inde i deres lukkede haver med højt hegn og nedrullede gardiner” (Vi der holder af Dragør, Facebook, 11. april 2021).

Et medlem af UNESCO-arbejdsgruppen erklærer:

”Dragør skal være et shhhh-tys-tys-sted – et isoleret, lille smørhul for velbjærgede, hvor man er sig selv nok” (Dragør Nyt, Lokalavis, 17. marts 2021).

Ak ja. Sikke et menneskesyn. Borgerne skal ligge ryg til mangt og meget.

Det er svært at genkende fremstillingen af dragørborgerne, der normalvis betragtes som hjælpsomme og gæstfrie mennesker.

Vi har budt turister velkommen i generationer – og sådan bliver det ved med at være.

Er det kun gamle by som bliver påvirket af UNESCO?

Nej, flere lokalområder vil opleve trafik- og turistforøgelse.

UNESCO-optagelse vil ikke udelukkende påvirke den gamle by og havnen, som vi alle bruger, men også andre lokalområder og indfaldsveje – i særdeleshed hovedfærdselsåren Kirkevej, der i forvejen er stærkt befærdet.

Lokalområderne Store Magleby, Kirkevej, Sydstranden, Kongelunden og Sydvestpynten bliver påvirket af, at man vil tilbyde såkaldte ’pakkeløsninger’ til turisterne.

Hermed skal UNESCO-turisterne så guides andre steder hen end den gamle by bl.a. til Amagermuseet i Hovedgaden, Naturpark Amager, Kongelundsfortet Outdoorcenter og Sydstrandens fredede enge.

Optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste vil påvirke infrastrukturen, naturen, borgerne og vores by som helhed.

Hermed sendes en appel til politikerne om at tage en endelig beslutning i UNESCO-sagen.

Klik her for at se borgerhøringsrapporten ’UNESCO x Dragør – fordele og ulemper’

Klik her for at se ’Dagsorden for kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2021’