Projekt ’Dragør Skatepark’ i modvind.

Dragør Havn. Kommunen vil opføre ’Dragør Skatepark’ ovenpå og ved siden af den nuværende skatebane, der er beliggende ved lystbådehavnen i kystnærhedszonen.

I forbindelse med den nylige opførelse af Dragør Svømmehal blev et stort skateområde anlagt ved Hollænderhallen i Store Magleby.

Desuagtet har Dragør Kommune i årene 2021 og 2022 samarbejdet med 2 initiativtagere om at opføre endnu en skatepark på Færgevej ved Dragør Havn.

Initiativtagerne ønsker ingen anden placering af ’Dragør Skatepark’ end på havnen – og de vil finansiere projektet med private midler såsom virksomhedsdonationer og fondsstøtte.

På nuværende tidspunkt bruges dog udelukkende offentlige midler på kommunens sagsbehandling af projekt ’Dragør Skatepark’.

Kommunen vil affrede trods fredningsdeklaration.

Etableringen af skateparken kræver bl.a. tilladelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet samt ændring af lokalplanen, der foreskriver havnerelateret anvendelse af området.

Dragør Kommunes byplanlægger Cecil Lundme Olausson har i november 2021, på vegne af ’Dragør Skatepark’, søgt Fredningsnævnet om dispensation fra den tinglyste fredningsdeklaration.

Hermed vil kommunen forsøge sig med at få affredet grønne arealer for at realisere projekt ’Dragør Skatepark’, hvilket Danmarks Naturfredningsforening opponerer mod i et høringssvar.

Den 750 m² store skatepark møder også modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By, eftersom ’Dragør Skatepark’ vil medføre støj og andre gener for naboerne. Beboerforeningen støtter ikke en inddragelse af de fredede arealer til skateområde.

Du kan læse projektforslaget og høringssvarene til forslaget nedenfor:

Klik her og se projektforslaget ’Dragør Skatepark 2021’

Klik her og læs ’Samlet Høringssvar – Indledende høring af ansøgning om udvidelse af Skaterpark på Dragør Havn’