Lufthavn er ansvarlig for vandforurening i Dragør.

Dragørs drikkevandsboringer og vandløbet ’Hovedgrøften’ er forurenet af PFOS.

Københavns Lufthavne A/S har forurenet Dragør Kommunes vand og jord med PFOS, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i lufthavnen.

De foreløbige resultater viser indhold af PFOS/PFAS i vandboringer og vandløb. Flere boringer er blevet lukket ned, da de ikke overholdt grænseværdierne for giftige fluorholdige stoffer i drikkevandet.

Havvandet ved hele Dragørs kystlinje skal nu også undersøges grundigt.

Som en del af det forpligtende samarbejde er Tårnby Kommunes Miljøafdeling tilsynsførende myndighed på området.

Lufthavnen bør stå ved sit ansvar.

Københavns Lufthavne A/S støjforurener, luftforurener, jordforurener og vandforurener i Dragør.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse gøre op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte aktiviteter og udvidelse, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som Tårnby Kommune.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsens sagsbehandling

Klik her og læs referat af KB-mødet ’Beslutning – juridisk vurdering af PFAS-forurening’