Naboer betaler for PFAS-forurening.

Hovedgrøften blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet i 2021.

Virksomheden Københavns Lufthavne A/S vil stadig ikke vedkende sig sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Tavs forurener.

Af det nyligt vedtagne ’Budgetforlig 2024-2027 for Dragør Kommune’ fremgår det, at skatteborgerne endnu en gang skal betale for lufthavnens miljøforurening af egen lomme:

Oprensning af PFAS. Dragør Kommunes hovedgrøft til afvanding står over for den årlige oprensning. Da der er kortlagt forurening med kemiske flourstoffer, såkaldt PFAS-forurening, i Hovedgrøften, er kommunen forpligtet til at bortskaffe jorden fra oprensningen efter særlige regler. Det giver Dragør Kommune en ekstra udgift på 2 mio. kr., som derfor afsættes i budgettet for 2024.”

Forureneren Københavns Lufthavne A/S, der omsatte for 3.500.000.000 kr. sidste år, forholder sig stadig tavs.

Klik her og læs Nordstrandsforeningens indlæg i lokalavisen Dragør Nyt: ’Forureneren skal betale’