Projekt ’Afgangshallen’ forsømmes.

Borgmesteren svinger guldsaksen i det spæde forår 2022. Pressefoto: Dragør Kommune.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) klippede det røde silkebånd over til tys tys-projektet ’Afgangshallen’ sidste år.

Hemmeligholdt projekt.

’Afgangshallen’ inklusive 1 ’Destinationsrute’ og 5 larmende ’Aktivitetsstationer’ blev i al hemmelighed forsøgt placeret tæt på beboelsesejendomme uden Dragør Kommunes foretagelse af naboorientering, nabohøring eller VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet).

Naboerne blev af uransagelige årsager ikke nævnt med ét eneste ord i projektforslaget.

I projektbeskrivelsen havde man tillige fjernet samtlige naboejendomme fra landkortet, hvilket er vældig smart, når man som højtstående lokalpolitiker vil placere støjende aktivitetsanlæg i nærheden af folks hjem og haver.

Anlæg, som man vel at mærke aldrig ville byde sig selv, og sin egen familie, at bo ved siden af.

Naboerne stiller spørgsmål.

Da naboerne spurgte ind til tys tys-projektet ’Afgangshallen’ viste det sig at borgmesteren, kommunaldirektøren, direktionen og administrationen hverken kunne fremvise høringsmateriale, miljøvurdering, budget, regnskab eller vedligeholdelsesplan.

Naboerne indledte følgelig dialog med jurister, Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen om det hemmeligholdte kommunale projekt, der forventeligt ville skabe yderligere støjgener for naboerne i lokalområdet – og så fik de øverst ansvarlige på Dragør Rådhus pludselig rygende travlt.

Dragør Kommunes ledelse reducerede projektets omfang betragteligt, og med et trylleslag blev ’Afgangshallen’ omdøbt til det mindre prangende ’Dragør Outdoor Fitness’.

Indvielsen blev hastigt fremskyndet, og borgmesterkædens glans blev akkompagneret af bobler i glassene og stive smil til ære for fotografen.

Da den byggelystne borgmester indviede projektet, glemte han dog, at anlægget skal vedligeholdes.

Klik her og se den nuværende vedligeholdelsesstand af projekt ’Dragør Outdoor Fitness’