AOV slår pjalterne sammen med T.

Nedskæringer og sparetider. Dragør Kommune befinder sig i en miserabel situation, der skyldes manglende overblik og ringe økonomistyring. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Liste T går nu i samarbejde med det snævre flertal AOV.

Dermed er der indgået en politisk aftale om ny konstituering af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.

Kredsen bag den ny konstituering består af Liste T (T), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og det borgmesterførende parti Venstre (V).

Det Konservative Folkeparti (C) med Kenneth Gøtterup i spidsen har en anden holdning til, hvordan nedskæringerne skal håndteres end TAOV.

Dermed deltager C ikke i de videre budgetforhandlinger, med mindre noget ændrer sig mellem parterne.

Men uanset hvordan kommunalbestyrelsen vender og drejer vores indbetalte skattepenge, så skal der skæres ned og spares på kernevelfærd og nøgleområder, som er belastet i forvejen – og kommunalt ansatte kommer til at miste sine jobs.

Mens politikerne debatterer Dragørs fremtid, så kan man som borger blive godt og grundigt bekymret over, hvor dette egentlig kommer til at bære os hen.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker ikke yderligere lånoptagning og skattestigninger, men derimod et langsigtet budget for 2020-2023, der kan hænge sammen uden disse tiltag. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Lad os se på den nuværende økonomiske situation. Det forholder sig sådan, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er på blot 14.500.000 kr.

Dermed er kassebeholdningen så lav, at Indenrigsministeriet normalvis beder om en handleplan for genoprettelse. Konsekvensen kan blive, at Dragør Kommune sættes under administration af Staten.

Det er ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift.

Nogle borgere har dog forståeligt nok luftet idéen om, at det ikke er en så dårlig konsekvens endda, hvis Dragør Kommune sættes under statslig administration.

TAOV’s optagelse af lån på borgernes vegne.

Venstre har stået ved roret i knap 7 år og lovet borgerne ”solid økonomistyring” – det er desværre det stik modsatte, der gør sig gældende.

Venstre har i fællesskab med Liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti optaget et lån på 20.000.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen den 28. oktober 2019.

De 4 partier TAOV har skrevet under på, at lånet alene skal bruges til at styrke Dragør Kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter.

Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation, og lånet vil derfor være ’fastlåst’ alene til dette formål.

De 20.000.000 kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.

Dragør Kommunes administration har for nylig udsendt forslag til budgetbesparelser på intet mindre end 87 sider – hvilket med al tydelighed viser situationens alvor.

Corona-pandemien vil ligeledes resultere i en forøgelse af Dragør Kommunes økonomiske vanskeligheder.

Overblik over de nuværende spareforslag.

Mens vi venter på TAOV’s budgetforslag, så kan du hermed danne dig et overblik over spareforslagene fra Dragør Kommunes administration, høringssvar fra borgerne og C’s budgetforslag:

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)

Klik her for at se ’Konservatives konkrete budgetforslag’ (4 sider, 18. april 2020)