Bydelsparken – borgerhøring nærmer sig.

Politikerne vil sælge og bebygge Bydelsparken på Engvej. Illustration: Dragør Kommune.

I juni 2020 startede borgerne en underskriftindsamling i protest mod AOTV’s byggeplaner om boliger og en aktivitetspark på Engvej.

Indsamlingen har indtil videre rundet 1.050 underskrifter, og den er dermed dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling.

Du kan deltage ved at klikke her: www.llk.dk/uslddm

Lokalplanen fra 2018 fastslår, at Bydelsparken er en ”ubebyggelig bydelspark”.

Den er tænkt som en offentlig park – et grønt frirum – ikke som endnu et boligkvarter.

Meget tyder på, at salget af Bydelsparken vil møde kraftig borgermodstand.

Køberne til den offentlige park står i kø.

Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti mener, at borgernes fælles ejendom på Engvej skal udbydes til købere i 2021.

Interessenterne/køberne er indtil videre: AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Kuben Management, Lind & Risør, NREP, SeniorBo og Generous Development.

Under det seneste kommunalbestyrelsesmøde fremkom forslag til borgerhøringen samt arkitekttegningerne, som du kan se nedenfor.

Dragør Kommune er under tidspres.

Kommunen forventer, at borgerhøringen gennemføres i uge 18 – 25, hvilket vil sige i perioden 3. maj – 27. juni 2021.

Dragør Kommune får store vanskeligheder med at gennemføre høringen i henhold til tidsplanen.

Der tegner sig allerede nu et billede af et forjaget og uigennemtænkt salgs- og byggeprojekt.

Klik her for at se ’Referat af kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2021’

Klik her for at se ’Indledende høring om boligudvikling på del af Engvej’

Klik her for at se ’Tidsplan for Dragør Kommunes salg af Bydelsparken’

Klik her for at se Kommune TV ’Punkt 8: Boligudvikling på del af Engvej’