PFOS-forurening af Dragørs vand og jord.

Dragørs drikkevandsboringer og vandløbet ’Hovedgrøften’ er forurenet af PFOS.

Københavns Lufthavne A/S har forurenet Dragør Kommunes vand og jord med PFOS, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Der bliver nu udtaget vand-, jord- og planteprøver fra ’Hovedgrøften’. De foreløbige resultater viser indhold af PFOS, som er væsentligt over grænseværdierne for PFOS i vandløb.

Klik her og se Dragør Kommunes ’Information om PFAS/PFOS’