Vandforsyning af Dragørs borgere undersøges.

Sydamagerlistens Flemming Blønd (L) vil gerne have undersøgt alternative løsninger på drikkevandsproblematikken. Screenshot: Kommune TV.

Under aftenens møde skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet om den fremtidige vandforsyning af Dragør Kommune.

I 2012 var Dragør 95% selvforsynende med drikkevand, men nu blot 10 år senere er HOFOR A/S nærmest ude af stand til at levere rent lokalt drikkevand til borgerne.

Dragørs drikkevandsboringer og ’Hovedgrøften’ er forurenet af PFOS, der via slukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavne A/S.

Alene i 2021 måtte vandforsyningsselskabet HOFOR A/S lukke 4 vandboringer i Dragør – boringerne overholdt ikke grænseværdierne for giftige fluorholdige stoffer i drikkevandet.

Lufthavnen bør stå ved sit ansvar.

Københavns Lufthavne A/S støjforurener, luftforurener, jordforurener og vandforurener i Dragør.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse gøre op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte udvidelse og aktiviteter, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som Tårnby Kommune.

Forureneren må betale for skadevirkningerne.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) opfordrede under mødet til undersøgelsen af, hvorvidt Københavns Lufthavne A/S kan gøres erstatningsansvarlig for forureningen. Gerne i et tæt samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Kommunalbestyrelsens øvrige 14 medlemmer bakkede enstemmigt op om forslaget.

Kenneth Gøtterup (C) går nu i dialog med Tårnby Kommunes borgmester Allan Steenberg Andersen (A), og Dragør Kommunes administration belyser ved ekstern juridisk vurdering, om Dragør Kommune kan gøre et erstatningsansvar gældende.

Klik her og se tv-optagelsen af politikernes behandling af sagen ’Fremtidens vandforsyning af Dragør Kommune’

Klik her og læs ’Referat af kommunalbestyrelsesmødet’

Klik her og læs Flemming Blønds indlæg i Dragør Nyt ’Opgiver egen vandforsyning’