Skal Sydstranden bebygges?

Dragør Sydstrand skal måske rumme en aktivitetspark.

Politikerne har stadig planer om at bygge på strandengene og omdanne Sydstranden til en aktivitetspark.

Men der er malurt i bægeret – projektet får ikke støtte fra borgerne.

De seneste ugers debat på 3 lokale facebookgrupper tegner et tydeligt billede af, at politikernes upopulære projekt ikke nyder folkelig opbakning.

Byggeri på fredede strandenge.

I morgen skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget beslutte, om der skal placeres motionsstier og 10-12 motionsstationer rundt omkring på Dragørs fredede strandenge.

Projektet kræver bl.a. byggetilladelse, tilladelse fra Kystdirektoratet, landzonetilladelse og forudgående godkendelse fra Fredningsnævnet.

Det er nu fjerde gang indenfor en måned, at projektet skal sagsbehandles på Dragør Rådhus.

Klik her og læs dagsordenen for det kommende Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmøde ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’ (7. september 2022)