Sydstrandsprojektet fortsætter i 2023.

Strandengene er et yndet udflugtssted for store og små.

I disse dage har Dragør Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet travlt med at affrede adskillige områder begyndende ved Dragør Havn og videre ned langs Sydstrandens kystlinje.

En glidebane er etableret – uden omtanke for den indvirkning projektmageriet får på omgivelserne.

Strandenge bebygges.

Ifølge planen skal der anlægges 2 kajak- og badebroer samt etableres en aktivitetspark bestående af 12 motionsstationer på Sydstranden.

Dyrelivet og naturen må vige, så politikerne kan klippe røde silkebånd over, og få taget nogle fotos af sig selv med champagnebobler i glassene.

Dragørs nye generationer vil opleve en by, som er fravristet mange af de værdier, der ikke kan gøres op i penge og prestige – det åbne land, uberørte strandenge og grønne frirum, der dagligt fungerer som fredfyldte opholdssteder for unge såvel som ældre.

Nyt Sydstrandsprojekt.

Under heftigt pres besluttede politikerne i begyndelsen af september, at Dragør Kommunes forvaltning skulle finde en ny placering til de 12 motionsstationer på Dragørs fredede strandenge.

Tys tys-projektet havde akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede projektet fra dets oprindelige placering i Søvangsbakkerne.

Projektet er desværre stadig omgærdet af borgerunddragelse og hemmelighedskræmmeri, da man ikke mener, borgerne fortjener demokratisk åbenhed.

På trods af at Sydstrandsprojektet finansieres af skatteborgerne, så har det ikke været muligt for borgerne at få et konkret svar på, hvad tidshorisonten er for forvaltningens genbehandling af sagen og tilkendegivelse af en ny placering på Sydstranden.

Men nu viser det sig, at man på Dragør Rådhus har planer om at lade projektet fortsætte ind i det nye år med anseelige omkostninger til følge.

Projektets tidshorisont.

Efter henvendelse til rådhuset er følgende løse tidshorisont modtaget fra kommunaldirektøren:

”Der er ikke udarbejdet en tidsplan for, hvornår projektet om motionsredskaber på Sydstranden skal tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget til politisk behandling. Det er dog min forventning, at udvalget vil have fået forelagt en ny sag med forslag til placering af motionsredskaber inden udgangen af 1. kvartal 2023” (Mads Leth-Petersen, Kommunaldirektør, Dragør Kommune, 13. oktober 2022).

Det vil sige, at ifølge direktørens ”forventning” vil det tage forvaltningen op til 7 måneder at foreslå en ny placering på Sydstranden.

Derefter skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget sagsbehandle Sydstrandsprojektet for tredje gang.

Sagen er allerede blevet behandlet én gang i Økonomiudvalget, én gang i kommunalbestyrelsen og to gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Med tanke på kommunens intensive sparerunde, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter.

Stop projektet.

Det er en ualmindelig dårlig idé at bebygge fredede områder i Dragør, det ved alle, men nu er glidebanen smurt i sæbe – klar til at skabe eftermælet for den nuværende kommunalbestyrelse.

Dragør Kommune har som bekendt gevaldige udfordringer med PFAS- og pesticidforurening, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, energikrise samt efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Et naturreducerende og tidskonsumerende politikerprojekt på Sydstranden udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed. Det er på tide at vise rettidig omhu og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Stop projektet nu. Lad os være i naturen på dens egne præmisser.

Klik her og se kommunaldirektørens tidshorisont for genbehandling af Sydstrandsprojektet

Klik her og læs referatet af Klima-, By- og Erhvervsudvalgsmødet ’Beslutning – Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden’