Borgmester blåstempler Sydstrandsprojekt.

Kenneth Gøtterup (C) karakteriserer Sydstrandsprojektet som en ”sympatisk tanke”. Screenshot: Kommune TV.

Som følge af borgermodstand mod Sydstrandsprojektet har politikerne pålagt forvaltningen at finde en ny placering til etableringen af 12 motionsstationer på Dragørs fredede strandenge.

Dermed fortsætter Dragør Kommunes affredningsturné ned langs Sydstrandens kyst, der mødes med stor bekymring og undren fra byens borgere.

På de sociale medier stiller mange borgere spørgsmålstegn ved, hvorfor politikerne fortsætter med at spilde tid og skattepenge på et upopulært og uønsket aktivitetsparkprojekt, der bemærkelsesværdigt nok kræver affredning af et unikt naturområde.

Det giver absolut ingen mening, men borgmester Kenneth Gøtterup har en anden holdning.

Borgmesterens blåstempling.

Kenneth Gøtterup udtaler:

”Træningsudstyr i den frie natur er besluttet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liste T i budgetvedtagelsen for 2022.

Da vi lavede konstitueringsaftale, indskrev vi en fælles aftale om, at ingen partier ville ændre på budgetaftalen for 2022. Hverken ved at fjerne ting eller tilføje nye emner. Det er en del af en fælles aftale.

Jeg tror, at tanken om træningsudstyr i den frie natur er, at give borgerne mulighed for at kombinere løb og gå ture med noget styrketræning af forskellige art. En sympatisk tanke syntes jeg.

Og vi kan se at de redskaber, der fx er sat op på havnen bliver flittigt brugt. Også meget mere end vi havde troet, da det blev etableret.

Noget andet er så, hvor det er fornuftigt, de skal stå henne, så der tages hensyn til både natur og motionister. Der er ikke truffet en endelig beslutning endnu, så der er mulighed for, at påvirke dette”.

(Kenneth Gøtterup, Facebook, Vores Dragør, 20. oktober 2022).

Affredning af Sydstranden.

Man skal nok være byggelysten politiker for at forstå, hvorfor det er en ”sympatisk tanke” at affrede strandengene i Dragør.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er arealet af strandenge i Danmark blevet halveret på blot 100 år, og nu dækker de kun sølle 1 % af det danske landareal. De fredede strandenge langs Amagers sydkyst er derfor en sjælden og bevaringsværdig naturtype i hovedstadsområdet.

Klik her og læs Danmarks Naturfredningsforenings ’Fredninger på Sydamager’

Klik her og læs Naturpark Amagers ’Dyr og planter på Sydamager’