Status over PFAS-forurening i Dragør.

’Hovedgrøften’ med udløb i Søvangsbugten er blevet forurenet af lufthavnens aktiviteter.

Dragør Kommunes jord, drikkevandslommer og Hovedgrøften er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S – sidstnævnte grundet kontaminerede drikkevandsboringer.

Hvem skal betale regningen?

PFAS, også kaldet evighedskemikalier, er op mod 200.000 gange giftigere end de pesticidrester, der er blevet fundet i vor lokale drikkevandsindvinding.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Mandat til forhandling med lufthavn.

På opfordring af Dragør Kommunes forvaltning, har borgmester Kenneth Gøtterup (C) her til aften fået kommunalbestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Der er stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af vandløbet Hovedgrøften.

Nu bliver det spændende at følge resultatet af borgmesterens forhandling.

Her er en status over den træge forvaltningsproces:

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Juridisk vurdering af PFAS-forurening II – næste skridt’

Klik her og se Dragør Kommunes ’Information om PFAS/PFOS’