Lynetteholm: Borgmester vender 180°.

Kenneth Gøtterup: ”Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om” (TV 2 Lorry, 16. maj 2022).

Hvad mon der sker i en lille kommune udenfor København?

Jo, i disse dage har Dragør Kommunes ’grønne’ borgmester Kenneth Gøtterup (C) travlt med at kaste jakkesæt, slips og sin politiske integritet i Køge Bugt.

Dragør Kommune skal aflevere høringssvar til Transportministeriet angående ’Strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm’.

Nu vil den konservative borgmester pludselig sætte miljøet i anden række, og erklærer at han og kommunalbestyrelsen ”ser frem til en udvidelse af infrastrukturen i og omkring København”. Dette indbefatter også Lynetteholmprojektet.

Lad os hoppe ind i tidsmaskinen.

April – Løfternes måned.

Borgmesteren udtaler:

“Dragør tilslutter sig samarbejdet med andre kommuner med interesse for vores lokale vandmiljø. I slutningen af 2021 dannede et antal kommuner i Køgebugt et fællesskab, fordi de var bekymret for vandmiljøet i bugten, blandt andet med udgangspunkt i klapningen eller dumpningen fra byggeriet på Lynetteholmene. Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at vi nu som kommune tilslutter os gruppen, så vi sammen kan støtte op om at få sat fokus på miljøet i Køgebugt og det sydlige Øresund. Jeg ser frem til, at Dragør deltager aktivt i dette samarbejde” (Nyt fra borgmesterkontoret, Dragør Nyt, 27. april 2022).

”Vi vil som kommune gerne sende et klart signal. Vi er ligesom de andre kommuner bekymrede for vandmiljøet i hele Køge Bugt. Derfor vil vi gerne tilslutte os alliancen og afventer nu, om vi officielt kan komme med” (Har fået nok: Endnu en kommune med i alliance mod Lynetteholm, TV 2 Lorry, 28. april 2022).

Juni – Løftebruddenes måned.

Under et kommunalbestyrelsesmøde fravælger politikerne at indgå i ’Alliancen’. Dragør Kommune vil dermed ikke samarbejde med kommunerne Køge, Stevns, Solrød, Vallensbæk, Greve, Ishøj, Brøndby og vore svenske naboer for at modvirke dumpningen af 2.000.000- 2.500.000 m³ slam i Køge Bugt og fremadrettet værne om biodiversiteten under havoverfladen.

Konservative (C), Socialdemokratiet (S) og Venstre (V) sørger ved flertal i byrådssalen for, at ”Dragør ikke tiltræder kommissoriet”.

Oktober – Hykleriets måned.

Administrationen indstiller:

”Udvalget skal tage stilling til, om de ønsker at afgive et høringssvar vedrørende den strategiske miljøvurdering af planen for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm. Administrationen indstiller, at der udarbejdes et høringssvar, der synliggør, at Dragør Kommunalbestyrelse ser frem til en udvidelse af infrastrukturen i og omkring København og, at kommunalbestyrelsen samtidigt er opmærksomme på påvirkningen af Øresund og Køge Bugt ved eventuelle afledte effekter fra udvikling af Østhavnen” (Referat af kommunalbestyrelsesmøde, Dragør Kommune, 27. oktober 2022).

Ak, ja. Djævlen ligger som bekendt i detaljen. En samlet kommunalbestyrelse godkendte under aftenens møde afsendelsen af høringssvaret til Transportministeriet. Det er dybt kritisabelt.

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Da Dragør Kommunes politikere efter eget udsagn kan drage nytte af den planlagte udvidelse af infrastrukturen, så er de miljøskadelige følgevirkninger i Køge Bugt og Øresund åbenbart ikke længere et problem, selvom kommunen har langstrakt kystlinje ud til begge farvande.

Pist væk var integriteten og de lysegrønne løfter fra borgmesteren.

Hvilke partier er for/mod Lynetteholm?

Med tanke på det forestående folketingsvalg den 1. november 2022, så kan du her få et overblik over, hvilke partier der vil fortsætte Lynetteholmprojektet, og hvem der ikke vil.

For projektet: Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Mod projektet: Alternativet, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige.

Har ikke svaret: Danmarksdemokraterne og Moderaterne.

God fornøjelse ved stemmeurnerne.

Klik her og se grafisk oversigt over partiernes holdning til Lynetteholm

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Høring over den strategiske miljøvurdering for Østhavnen – herunder Lynetteholmen’