Badebroernes slaraffenland.

Folk klager over broen, som politiker Ebbe Kyrø (T) vil bygge ved Vierdiget. Screenshot: Kommune TV.

Dragør Sydstrand er med galoperende fart ved at forvandle sig til en kopi af Whiskybæltets strandvej.

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der gået sport i at få bygget en badebro lige foran ens eget hjem.

Fredninger og Natura 2000-bestemmelser er ikke nogen hindring for byens politikere. Pyt med beskyttelsen af dyre- og plantelivet på Sydstrandens totalfredede kystlinje og strandenge.

Naturen skal bygges væk. Hellere i dag end i morgen.

Det gælder om at have den længste.

Bade- og kajakbroen ved Vierdiget skal være 30 meter lang og efter planen opføres 100 meter fra Liste T-politikeren Ebbe Kyrøs bopæl.

Blot 770 meter længere nede ad Sydstrandens kyst har Dragør Kommune givet tilladelse til at formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, kan opføre en badebro på 39 meter tæt på hans bopæl i bebyggelsen Kålmarken.

Kommunen har på ganske få år givet tilladelse til at opføre intet mindre end 4 badebroer på Sydstranden. En affredende og naturreducerende tendens, der måske bliver bremset nu.

Flere klager end høringssvar.

Dragør Kommunes byplanlægger, Cecil Lundme Olausson, foretog i februar og marts 2022 udelukkende nabohøring af Ebbe Kyrø og hans naboer i Grundejerforeningen Vierdiget og Grundejerforeningen Strandkanten.

De øvrige borgere i Dragør blev ikke informeret eller hørt af kommunen angående bade- og kajakbroens placering på den fælles kyststrækning.

Kommunen modtog 14 høringssvar fra de to grundejerforeninger.

I dag er der klagefrist for etableringen af bade- og kajakbroen på Sydstranden, som er beliggende på fredet kystlinje i Natura 2000-område.

Kommunen har modtaget over 30 indleverede klager fra borgerne.

Klager overdrages til Kystdirektoratet.

Byplanlægger Cecil Lundme Olausson og Dragør Kommune skal nu genvurdere badebrossagen på baggrund af hver enkelt klage.

Derefter skal kommunen videregive samtlige klager til Kystdirektoratet, der er statens kystenhed og en del af Naturstyrelsen, hvorefter direktoratet tager stilling til borgernes klager, som har juridisk opsættende virkning.

Ansøgeren har dags dato modtaget følgende besked fra kommunen:

”Ifølge bade- og bådebrosbekendtgørelsen så har en klage opsættende virkning. Det betyder, at du ikke må gøre brug af din tilladelse, før samtlige klager er blevet behandlet af Kystdirektoratet”.

Der følges op på sagen her, når den indledende stillingtagen fra Dragør Kommune og Kystdirektoratet foreligger.

Klik her og se tv-optagelsen af Ebbe Kyrø (T), der promoverer ”Trivselsbroen”

Klik her og læs historien bag Liste T’s bade- og kajakbroprojekt