Hvem skal betale for PFAS-forureningen?

Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup og Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye skal forhandle inden jul. Pressefoto: Dragør Kommune og Københavns Lufthavn.

Der er foretaget miljøundersøgelser og diverse juridiske overvejelser, så nu skal der langt om længe forhandles om, hvem der betaler for oprensningen efter lufthavnens forurenende aktiviteter.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragørs natur er forurenet.

Vandløbet ’Hovedgrøften’ er PFAS-forurenet og har udløb i Øresund.

Jord, drikkevandslommer, vandløb og havvand er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S – sidstnævnte grundet forurenede drikkevandsboringer.

Miljøministeriet beskriver stofferne således: »PFAS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.«

PFAS er blandt andet mistænkt for at give leverskader, nyreskader, forhøjede kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svagere immunforsvar, påvirke fosterudviklingen negativt og nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende.

Kort sagt ikke noget vi ønsker ophobning af i vore kroppe og omgivende natur.

Folkesundhed og miljø til forhandling.

Hovedgrøftens udløb ved Søvangsbakkerne ligger tæt på en badebro. Screenshot: Google Maps.

Dragør Kommunes borgmester har den 27. oktober 2022 fået kommunalbestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med forureneren Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil egenhændigt forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Der er dog stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af det PFAS-forurenede vandløb Hovedgrøften, der har udløb i Søvangsbugten blot 150 meter fra en velbesøgt badebro.

Dragør Kommunes direktion, administration og kommunalbestyrelse har ligget på maven for lufthavnen i årtier. Det er på høje tid, at kommunen træder i karakter.

Forudsætningen er, at den nye kommunalbestyrelse gør op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte udvidelse og forurenende aktiviteter, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som Tårnby Kommune.

Forhandling inden juleaften.

Sidste år lukkede HOFOR 4 drikkevandsboringer i Dragør grundet PFAS-forurening fra lufthavnen.

Over en måneds kalenderøvelse skulle der til, før der blev fastsat et møde mellem borgmester Kenneth Gøtterup (C) og Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Borgmesteren udtaler:

”Jeg kan oplyse, at der er planlagt et møde mellem Dragør Kommune og lufthavnens direktør den 19. december 2022” (Kenneth Gøtterup, Dragør Kommune, 29. november 2022).

Borgmesterens forhandlingsevner og lufthavnens vilje/uvilje til at vedkende sig sit erstatningsansvar vil afgøre, om Dragør Kommune holdes skadefri eller ej.

Forhåbentlig bliver borgerne informeret om resultatet af forhandlingen inden årets udgang.

Klik her og læs ’Forberedelse til møde med Københavns Lufthavne A/S – PFAS-status i Dragør Kommune og Tårnby Kommune’