Badebroernes eldorado.

Der er ualmindeligt mange bade- og kajakbroer langs Dragørs kyst.

Dragør Sydstrand er med galoperende fart ved at forvandle sig til en kopi af Whiskybæltets strandvej.

Naturen må vige.

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der gået sport i at få bygget en badebro lige foran ens eget hjem. Fredninger og Natura 2000-bestemmelser er ikke nogen hindring for Dragør Kommunes forvaltning og politikere.

Naturen skal bygges væk. Hellere i dag end i morgen. Pyt med beskyttelse af dyre- og plantelivet på Sydstrandens fredede kystlinje og strandenge. Det er meget sørgeligt at være vidne til.

Forvaltningskarrusellen.

Her til aften skulle Dragør Kommunes Klima-, By- og Erhvervsudvalg sagsbehandle 32 borgerklager over kommunens tilladelse til Liste T’s bade- og kajakbroprojekt ved Vierdiget. Dragør Kommunes forvaltning havde på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager. Men sådan skulle det heldigvis ikke gå.

Flemming Blønd (Sydamagerlisten) begærede sagen i kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunestyrelseslovens § 23. Det vil i praksis sige, at sagen skal viderebehandles af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer, formentlig på førstkommende møde i januar måned.

Broprojektet har på mystisk vis snurret rundt i forvaltningskarrusellen i årene 2019-2023. Det er vist på høje tid at sætte en stopper for projektet, der efter 4 år hverken har styr på finansiering eller vedligeholdelsesplan.

Kedelig tendens.

Dragør Kommune har på ganske få år givet tilladelse til at opføre intet mindre end 4 badebroer på Sydstranden. En affredende og naturreducerende tendens, der skal bremses nu, inden politikerne skærer flere bidder af det unikke kystområde, som vi alle bør passe på i fællesskab.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Naturligvis.

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’