Klager over Vierdiget-bro.

Den røde prik viser det seneste forslag om placering af broen på Sydstranden.

Liste T har i årene 2019-2023 forsøgt at etablere en bade- og kajakbro på fredet strand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. Det er heldigvis ikke lykkes endnu.

Behandling i byrådssal.

Først skulle Vierdiget-broen være 12 meter lang, derefter skulle den være 30 meter lang. Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der så skal pløjes en ny sti gennem den eksisterende vegetation på Sydstrandens fredede enge. Hvad bliver det næste?

Alene i indeværende måned har Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandlet brosagen 2 gange. Skatteborgerne betaler fortløbende for den bekostelige kommunale sagsbehandling, som tog sin begyndelse for 4 år siden. Forvaltningskarrusellen snurrer derudad uden ophør. Man er steget på, men man formår ikke at hoppe af.

Den 2. februar 2023 skal kommunalbestyrelsen endnu en gang behandle sagen om Liste T’s bade- og kajakbro. Dragør Kommune har modtaget 32 borgerklager over projektet.

Politikerne er i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at genvurdere brosagen på baggrund af hver enkelt klage, men administrationen på Dragør Rådhus har på forhånd opfordret politikerne til at underkende alle borgernes klager – dette er per definition en demokratisk og juridisk falliterklæring fra Dragør Kommunes side.

Borgernes kyndige lokalkendskab og informative gennemgang af broprojektets forventede påvirkninger af naturområdet kastes desværre på møddingen af kommunalt ansatte, som end ikke bor i Dragør, og i denne såvel som mange andre sager udviser graverende mangel på lokal indsigt og manglende forståelse for byens naturværdier.

Påstand uden belæg.

Administrationen hævder, at ”der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat”. Dette er decideret usandt. Aktindsigt viser, at klagerne netop påpeger de juridiske, naturmæssige og tekniske fejlvurderinger, som administrationen har begået i årevis. Brosagen er som følge heraf blevet behandlet af politikerne på et misvisende og uoplyst grundlag.

Liste T’s repræsentant og Venstres formand i Dragør har hvert sit bade- og kajakbroprojekt kørende med 750 meters afstand på Sydstranden, og partierne har dermed personlig interesse i nærværende brosags udfald, når den skal behandles i byrådssalen. Liste T og Venstre besidder tilsammen 5 ud af 15 mandater.

Oddsene er høje for, at et ukritisk flertal i kommunalbestyrelsen følger administrationens opfordring om at underkende borgernes klager – men sangen er ikke sunget til ende endnu.

Naturens stemme.

Naturen, dyrelivet og plantelivet kan af indlysende årsager ikke klage over kommunens og politikernes uigennemtænkte affredningsplaner – men nu har borgerne givet naturen på Sydstranden en stemme.

En lille klar stemme, som kommunen ganske vist nægter at lytte til, men som er meget betydningsfuld, når borgerne i fællesskab kæmper for de tilbageværende grønne områder i Dragør.

Hermed sendes en varm tak til de engagerede borgere, der har besværet sig med at skrive informative og saglige klager til den ignorante Dragør Kommune, som mod bedre vidende er ved at gøre skade på et lokalområde, der vel at mærke er beskyttet ved statslig fredning.

”Fredet” betyder fredet – også selvom nogle byggelystne politikere har fået en fiks idé, som de stædigt holder fast i.

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’ (11. januar 2023)

Klik her og se referat af mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget: ’Beslutning – Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand’ (24. januar 2023)